Kullanım Koşulları

BİLİRA KULLANIM SÖZLEŞMESİ VE BİREYSEL KULLANICI ŞARTLARI

 1. TARAFLAR 

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası kabul edilen eklerden oluşan Bilira Kullanım Sözleşmesi ve Bireysel Kullanıcı Şartları (“Sözleşme”), “Bilira Teknoloji Anonim Şirketi” ile www.bilira.co sitesine  üye olan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir.

 1. TANIMLAR

Kullanıcı: Üye olmak suretiyle www.bilira.co 'da (“Websitesi ve Mobil Uygulama”)  sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi veya tüzel kişi müşterinin gerçek kişi temsilcisini,

Şirket (veya BiLira): www.bilira.co üzerinden, Web sitesi ve Mobil Uygulama elektronik ticaret faaliyetlerinde kullanmak konusunda münhasıran yetkili, Esentepe Mahallesi Talatpaşa Cad. No:5/1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan adresinde mukim Bilira Teknoloji A.Ş. unvanlı elektronik ticaret şirketini,

Form: Kullanıcıların bilgilerini vermek suretiyle doldurdukları Web sitesi ve Mobil Uygulama’nın üyelik belgesini,

Site: www.bilira.co alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi,TRYB: Şirket tarafından Ethereum veya Avalanche Platformu üzerinde oluşturulmuş, benzersiz kimlik bilgisi ile blok zincirine işlenmiş, herkes tarafından takip edilebilen, kullanıcıların Ethereum veya Avalanche üzerinde işlem yapmalarına imkan sağlayan ve reel Türk Lirası karşılığı her zaman 1:1 olan sanal değeri ifade eder.

Cüzdan: Ethereum veya Avalanche bazlı kripto para adreslerini ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır.  Ethereum ve Avalanche cüzdan adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir. Kullanıcılar bu adresler arasında kripto para transfer edebilir.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Websitesi ve Mobil Uygulama’ya bireysel üye olmak sureti ile Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olan Kullanıcı ile Şirket’in birbirlerine karşı yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

 1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylamak ve kendisine ait bir hesap paneli kullanıcı profili yaratmak suretiyle Websitesi veya Mobil Uygulama’ya üye olur.
 2. Kullanıcı iletişim bilgileri başta olmak üzere vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu, 18 yaşından büyük ve mümeyyiz olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu beyan ve kabul eder.
 3. Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet Kullanıcı’ya aittir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Şirket sorumlu olmayacaktır.
 4. Kullanıcı, sadece tek bir üyelik hesabına sahip olabilir. Şirket, Kullanıcı’nın hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek Kullanıcı’ya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Yine Şirket, bu kişiye bundan sonra hesap açmama hakkına haizdir. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. 
 5. Kullanıcı, güvenlik amacıyla Site tarafından talep edilen süre içerisinde güvenlik işlemlerini eksiksiz yapmalıdır. Kullanıcının belirlenen süre içerisinde talep edilen güvenlik işlemlerini yapmaması nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan mesuliyet Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 6. Site’ye üye olan Kullanıcı, hem para yatırma hem para çekme işlemleri için kimlik ve adres bilgilerini ve özçekim (selfie) fotoğrafını talep edilmesi halinde belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin, özçekim (selfie) fotoğrafının talep edilmesine rağmen belgelenmemesi ve Şirket’e gönderilmemesi halinde, Şirket Kullanıcı’ya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir.
 7. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri ile özçekim(selfie) fotoğrafı sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerin işlenmesine dair politika hükümleri geçerlidir. 
 8. Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinde ve adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ivedilikle Şirket’e bildirilecektir. Bu değişikliklerin Şirket’e bildirilmemesi nedeniyle Şirket’e yüklenebilecek bir sorumluluk ve talep hakkı bulunmamaktadır. Bu değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle Şirket, işlemleri askıya alma, hesabı geçici veya kalıcı olarak kapatma ve tüm tedbirleri uygulama keyfiyetine haizdir. Bu nedenle Şirket’e herhangi bir sorumluluk yöneltilemeyecektir.
 9. Kullanıcı, Websitesi ve Mobil Uygulama hesap panelini bizzat kullanacağını ve işlem yapacağını, hiçbir üçüncü şahsa erişim ve kullanım hakkı veremeyeceğini beyan ve kabul eder. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Şirket, Kullanıcı’nın hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir.
 10. Kullanıcı, Websitesi ve Mobil Uygulama’da yer alan, ismi, resmi ve sair tüm bilgileri kullanmakta tam hak sahibi olduğunu ve bu gibi kullanımların üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul eder.
 11. Kullanıcı, başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bunlara dayalı alt düzenlemeler olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk kurallarına, BiLira Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası’na aykırı amaçlarla platformu kullanmayacağını ve başka kişilere kullandırmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması ya da başkalarına hesabını kullandırması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcının Türk Yasalarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından hesap ve kripto para varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan Şirket sorumlu tutulamaz.
 12. Kullanıcı BiLira nezdinde açtığı hesap nedeniyle kendi adına ve kendi hesabına/kuruluşu adına ve kuruluşu hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve kendi adına/kuruluşu adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 sayılı Kanun’un 15. maddesine (Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır) hükmüne muhalefet etmemek için kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini ve temsil yetkisini gösterir belgeleri BiLira’ya derhal yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. Kullanıcı Şirket nezdinde açtığı her türlü hesapta ve gerçekleştirdiği her türlü para aktarımında hukuka, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun davrandığını, Şirket’in Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Politikası’nda riskli faaliyet olarak belirtilen alanlarda doğrudan/dolaylı hiçbir şekilde faaliyet göstermediğini kabul beyan ve taahhüt eder.  Kullanıcı aynı zamanda Şirket platformuna üye olarak ve/veya nezdinde hesap açarak OFAC (ABD Dış Varlıkların Kontrolü Ofisi) BM Güvenlik Konseyi Yaptırımları listesi vb. ticari veya ekonomik yaptırımlar listesinde olmadığını beyan ve garanti eder. Diğer yandan Şirket, faaliyet gösterecek pazarları ve ülkeleri seçme hakkını saklı tutar ve kendi takdirine bağlı olarak belirli ülkelerdeki hizmetlerini kısıtlayabilir veya reddedebilir.
 14. Kullanıcı, kendi üyelik bilgilerinin, e-mail adresinin, şifresinin, hesabının ve sair bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasından veya bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğacak zararlar için Kullanıcı, Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’e ait, internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak veya herhangi bir sebeple meydana gelen, Kullanıcı’nın hesaplarında veya Şirket’in sistemlerinde meydana gelecek siber saldırı ve herhangi bir hırsızlık suçundan dolayı Şirket’in sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 15. Şirket, Kullanıcı’nın Websitesi ve Mobil Uygulama’dan işbu Sözleşme ve mevzuat çerçevesinde yararlanmasını sağlamak ve bunlara aykırı kullanımı engellemek için, Kullanıcı’nın hesabının kapatılması da dâhil her türlü önlemi alma hakkını haizdir.
 16. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Site’yi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Site’yi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye ve mevzuata aykırı hareket etmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm iddia ve taleplerden münferiden sorumlu olup, söz konusu iddia ve talepler sebebiyle Şirket’in uğrayabileceği zararları derhal tazmin etmekle mükelleftir.
 17. Kullanıcı, Site’den para çekmek için kendi isim ve kimlik numarasına kayıtlı bir banka hesabı bildirmek zorundadır. Kullanıcının banka hesaplarının şahsına ait olduğuna dair bu bilgileri hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 18. Kullanıcı, Site hesabını kullanırken kripto paralarını ve Şirket tarafından kendisine gönderilen TRYB’lerini muhafaza etmek için -Site üzerinden doğrulamasını yaptığı- kendisine ait kripto para cüzdanı adresini kullanacağını, kripto para cüzdanının korunmasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site, kripto para cüzdanı değildir, bünyesinde kripto para bulundurmaz, muhafaza etmez; Kullanıcılar’ın kripto para cüzdanlarında tutmuş oldukları kripto paraları blok zincirinden okuyarak Kullanıcılar’a gösterir. Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundaki kripto para cüzdanının kaybolması, çalınması veya herhangi bir şekilde üçüncü bir kişi tarafından ele geçirilmesi halinde Kullanıcı, Şirket’i sorumlu tutamaz, doğacak tüm zararlarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 19. Genel standartlara ve güvenlik önlemlerine sahip kripto para cüzdanı dışında bir kripto para cüzdanının kullanılması nedeniyle transfer işlemlerinde açıklama kodu yazılamaması veya yanlış bir açıklama kodu yazılması halinde doğacak zarar ve kayıplardan Kullanıcı sorumludur ve bu sebeple doğacak zararlardan dolayı her ne isim altında olursa olsun Şirket’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 20. Kullanıcı, Site’ye fazla para yatırdığında Şirket talep halinde bunu iadesini sağlayabilmektedir. Ancak iadeden doğacak olan masraf ücreti Site’de bulunan “Komisyonlar” kısmında yer almaktadır. Kullanıcı sebep olduğu bu masraftan dolayı Şirket’i sorumlu tutmayacağını, bu hususta doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 21. Site’nin kullanılmasında Kullanıcı’nın adına kayıtlı olmayan bir banka hesabından ve/veya ATM’ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile yapılan işlemler kabul edilmemektedir. Bu maddeye aykırı işlem yapıldığının saptanması halinde Şirket söz konusu işlemi bildirimsiz olarak iptal etme hakkına sahiptir. İptal edilen işleme ilişkin prosedür işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan Site’nin ‘Komisyonlar’ bölümünde yer almaktadır. Bu maddeye aykırı işlemlerin iptali nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.
 22. Kullanıcı, Site’ye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcı’nın bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Şirket, Kullanıcı’nın hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Şirket’in bu haklarını kullanması nedeniyle Kullanıcı, doğacak tüm zararlarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de Kullanıcı’ya aittir.
 23. Kullanıcı, Site hesabını kullanırken sadece Şirket’e ait olan kripto para gönderimi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’nin kullanılması esnasında ilgili işlem gerçekleştirileceği esnada kripto adresleri Site tarafından hatırlatma ve uyarı amaçlı otomatik olarak Kullanıcının ekranına getirilmektedir, ancak Kullanıcı işlemi gerçekleştirmeden evvel ekranına getirilen kripto para adresini kontrol ederek işlem yapmak zorundadır. Site tarafından Kullanıcının ekranına hatırlatma ve uyarı amaçlı getirilen kripto para adreslerinden farklı bir kripto para adresine Kullanıcı’nın kripto para göndermesi halinde Kullanıcı’nın yaşayacağı kayıplardan tamamen Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, Şirket’e ait olmayan bir kripto para adresine kripto para göndermesi halinde doğacak tüm zarar ve kayıplarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 24. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul ederek Site’yi kullanmaya başlamakla kripto paraların piyasa değerinin aşırı değişkenlik gösterebildiği, resmi ve gayri resmi kurumlar tarafından güvence altına alınmadığı ve ilerleyen dönemde mevzuat değişiklikleri nedeniyle kullanımının farklı düzenlemelere tabi olabileceği konularında Şirket tarafından bilgilendirildiğini ve uyarıldığını; bu bilgilendirme ve uyarıyı anlayarak ve her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan ve kabul ederek Site’de işlem yaptığını, mevzuatta değişiklik olması halinde yeni yasal düzenlemelere uygun şekilde hareket edeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Kullanıcı kripto paralar ile ilgili olarak resmi mercilerce yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. 
 25. Kullanıcı istediği zaman hesabını kapatarak Websitesi ve Mobil Uygulama’dan faydalanmayı durdurabilir. Kullanıcı tarafından iletilecek bu talep üzerine talebin ulaştığı tarihten itibaren makul bir süre içerisinde Kullanıcı’nın hesabı kapatılacaktır. Kullanıcı’nın talebi üzerine veya BiLira’nın yasal yükümlülükleri ya da meşru menfaatleri gereğince kapanan hesaptaki bilgiler, işlem detayları ve Kullanıcı’ya ait kişisel veriler yasalarda öngörülen ve BiLira tarafından belirlenen makul süreler boyunca BiLira tarafından saklanabilecektir. 
 26. İşbu Şartlar çerçevesinde Websitesi ve Mobil Uygulama’dan Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir.
 27. Kullanıcı, Site’yi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden  sorumludur. Kullanıcı’nın Site’yi kullanması ve yaptığı transferler nedeniyle Kullanıcı’ya fatura gönderilmeyecektir.
 28. Kullanıcı’nın Site’yi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet Kullanıcı’ya aittir. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde Şirket, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda Şirket’i ve anılan kişileri gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 29. Bu Site üzerinden satın alınan TRYB’lerin nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi her zaman mümkün olmayabilir. TRYB’lerin kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, Kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından Şirket sorumlu tutulamaz. Bu hususta her ne şekilde olursa olsun TRYB’nin yasal bir sorumluluğu doğması halinde bu zarara sebebiyet veren Kullanıcı TRYB’nin tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Söz konusu zararın tarafından tazmin edilmediği her gün için Kullanıcı günlük %0,1 temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
 1. ŞİRKET HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. Şirket, Site’ye üye olan Kullanıcı’nın güvenliğini, Site üzerindeki işlemleri esnasında, azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Şirket, Kullanıcı’nın güvenliği adına üyelik oluşturulurken kimlik, adres ve banka bilgileri ve bunlara ilişkin belgeleri talep edebileceği gibi, SMS doğrulaması da yapabilecektir. Şirket tarafından talep edilen bu bilgi ve belgelerin Kullanıcı tarafından Şirket ile paylaşılmaması, geç paylaşılması veya yanlış paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Şirket, basiretli bir tacir gibi davranarak Kullanıcı’ya ait kimlik ve banka bilgilerini olası bir siber saldırıya karşı korumak için gerekli tüm özeni gösterecektir. Şirket tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Şirket servislerinin kullanılması halinde işbu Sözleşme’nin (4.14) hükümleri geçerli olacaktır.
 2. Şirket tarafından talep edilen kimlik, adres ve banka bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Şirket, Kullanıcı’nın kimlik, adres ve banka bilgileri dışında kalan ve Site’yi kullanması neticesinde toplanan market ile ilgili istatiksel anonim bilgileri Kullanıcı’nın kimlik, adres ve banka bilgilerini gizli tutarak kullanabilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir. Şirket Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası uyarınca Kullanıcı’nın belirli tutarı aşan işlemlerinde kimlik tespitini tekrar gerçekleştirebilir. Şirket bununla birlikte risk bazlı değerlendirme kapsamında riskli addettiği Kullanıcılar için sıkılaştırılmış tedbirler uygulayabilir ve söz konusu Kullanıcılar’dan ilave bilgi ve belge talep edebilir. Kullanıcı talep edilen bilgi ve belgeleri iletmediği takdirde iş ilişkisinin sona erdirebileceğini kabul eder.
 3. Kullanıcı, Şirket’in “Suç Gelirlerinin Aklanması”, “Terörün Finansmanı” ve “Yolsuzluk” ile mücadele konularında gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat düzenleme ve kurallarda öngörülen hususlardan hareketle riskli olarak kabul edeceği iş ilişkileri ve işlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, Şirket’in risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli geliştirme/uyarlama çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede Şirket’in riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iş ve/veya işleme hiçbir suret ve sıfatla taraf olmayacağını, işbu nedenle riskli olarak addedilen iş ve işlemler sebebi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile Şirket’in ödemeleri gerçekleştiremeyeceğini, para transfer taleplerini işleme almayacağını, gelen transferleri transferi yapan kişiye iade edebileceğini ve kripto paralar kapsamında herhangi bir ödeme yapmayabileceğini kabul eder.
 4. Şirket, Kullanıcılar tarafından Şirket’e yapılan para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde Şirket, Kullanıcılar tarafından yatırılan parayı işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ‘Komisyonlar’ sayfasında yer alan iade süreci içerisinde iade edecektir. Şirket reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için kimlik, adres ve banka bilgilerinin ibrazını talep etme hakkına sahiptir. Şirket tarafından reddedilen transferin iadesi için Şirket tarafından talep edilen kimlik, adres ve banka bilgilerinin Kullanıcı tarafından Şirket’e ulaştırılmasında geçirilen sürede Kullanıcının uğrayacağı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu tutulamaz.
 5. Şirket Kullanıcı’nın TRYB veya Türk Lirası yatırma, çekme ve takas limitlerini tek taraflı olarak belirleyebilir. Şirket risk değerlendirme analizlerini dikkate alarak Kullanıcı’nın limitlerini dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin azaltma ve artırma yetkisine sahiptir.
 6. Şirket tarafından Kullanıcı’ya sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde TRYB veya Türk Lirası gönderilmesi halinde bu husus Kullanıcı’ya derhal (elektronik posta, arama, SMS vs.) bildirilir. Bildirime rağmen 1 iş günü içerisinde Kullanıcı tarafından iade edilmemesi halinde Şirket tarafından başkaca ihtar ya da bildirime gerek olmaksızın Kullanıcı’nın hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir ya da süresiz erişimi durdurulabilir. Yine bu halde, Şirket tarafından Kullanıcı’nın hesabı sehven yapılan aktarım kadar eksi bakiyeye düşürülebilir ve yasal yollara başvurulur. Kullanıcı bu hususta Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Şirket, bu işlem nedeniyle uğradığı doğrudan ya da dolaylı zararları tazmin hakkını saklı tutar.
 7. Şirket, şüpheli görülmesi halinde Kullanıcılar’ın üyelikleri ve Site’yi kullanarak gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamını iptal etme, durdurma veya askıya alma ve şüpheli görülen işlemleri resmi mercilere bildirme haklarına sahiptir. 
 8. Şirket, Kullanıcı tarafından Site’de yapılacak para yatırma ve/veya para çekme işlemlerini teknik olarak mümkün olan en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Şirket sorumlu olmayacaktır.
 9. Site kullanılarak gerçekleştirilecek para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin belirlenen sürelerde yapılmaması, güvenlik önlemlerine uyulmaması, kimlik doğrulamasının yapılmaması ve Kullanıcı’dan kaynaklanan sair sebeplerle para yatırma-çekme işlemlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayacağı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu tutulamaz. 
 10. Şirket, teknik hatalardan dolayı sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına Kullanıcılar’ın gerçekleştirdikleri işlemleri iptal edebilir ve/veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında Kullanıcı hesaplarını askıya alabilir. Bu tarz işlemlerden dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz ve Şirket’ten hak talep edilemez.
 11. Şirket, internet sitesinde oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli yada uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan Şirket sorumlu tutulamaz.
 12. Şirket, Site üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin kurallarda her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan Şirket mesul olmayacaktır. Ancak Şirket yaptığı değişiklikleri www.bilira.co internet sitesinde bulunan ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Kullanıcı Sözleşmesi sayfasında ilan ederek ve/veya Kullanıcıya bilgilendirme e-postası ya da SMS’i göndererek Kullanıcıyı sözleşme değişiklikleri ile ilgili bilgilendirmeyi taahhüt eder. Şirket’in bildirim yükümlülüğü değişikliğin bu maddede sayılan bildirim yollarından birinin kullanılması ile son bulur. Değişikliğe ilişkin bildirimin Kullanıcı tarafından takip edilmemesi nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayacağı zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz, bu şekilde uğrayacağı zararlardan dolayı Kullanıcı Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 13. İşbu Sözleşme’nin “Tanımlar” başlığı altında belirtildiği üzere, blokzincir tabanlı platformlara Türk Lirasını entegre hizmeti verecek Şirket’in kripto para değerlerinin değişmesinden dolayı hiçbir mesuliyeti yoktur. Şirket sadece oluşturmuş olduğu Websitesi ve Mobil Uygulama üzerinden her zaman 1 Türk Lirası karşılığında kendi oluşturduğu Türk Lirası ile desteklenen stabil kripto para birimi olan 1 TRYB satın alabilmeniz ve yine 1 TRYB’yi 1 Türk Lirası olarak nakit paraya çevirebilmenizi taahhüt etmektedir.  Üçüncü taraf kuruluşların alacağı komisyon sebebiyle 1 TRYB’nin Kullanıcıya maliyeti farklılık gösterebilir ve 1 TRYB karşılığında ödediği değer 1 Türk Lirası’ndan farklı olabilir. Kripto para değerlerindeki değişimler nedeniyle Kullanıcı’nın doğacak tüm zarar ve kayıplarının sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.
 14. Şirket, kripto para alış satış platformlarından ve kripto para ile işlem yapan bütün diğer işletmelerden, banka ve finans kurumlarından bağımsız bir girişim olup hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi ve halefi değildir. Hiçbir gerçek veya tüzel kişilikle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle Kullanıcılar’ın, Şirket ve Şirket’in sahip olduğu Site ve değerlere atıfta bulunsa dahi başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz.
 15. Kullanıcı TRYB satın almak için TL’yi bankaya transfer eder. Banka işlemi teyit ederek Şirkete bildirir. Şirket dijital varlığı oluşturur ve Cüzdana transfer eder.
 16. Kullanıcı TRYB’yi Türk Lirasına çevirmek için, çeviri işlemi için Dijital Varlığı BiLira’nın Cüzdanına yollar. Şirket Dijital Varlığı yok edilip toplam arz azaltılır. Şirket, Banka’ya bildirim yollar ve Kullanıcı’ya TL transfer edilir.
 17. Şirket, Kullanıcı ile elektronik veya geleneksel yöntemlerle ticari de dâhil olmak üzere kendisi için ve/veya Kullanıcı’dan onayını dijital olarak önceden aldığı üçüncü taraf şirketler adına iletişimde bulunabilir.
 18. Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama’nın sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm kalite tedbirlerini almıştır. Buna rağmen Websitesi ve Mobil Uygulama’nın herhangi bir Kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından kasten istismar edilmesinden veya uğradığı siber saldırıdan kaynaklanan hiçbir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.
 19. Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama’nın kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışması için azami gayret göstermektedir. Ancak Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama’nın verdiği hizmetlerin sübjektif Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz.
 20. Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama üzerinde, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar verebilir veya üçüncü şahıs ürünlerine veya hizmetlerine atıfta bulunabilir. Bu şekilde link verilen veya atıfta bulunulan hizmetler veya ürünler, Şirket incelemesine tabi olmayıp, Şirket bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Üçüncü şahıs hizmetlerinden veya ürünlerinden yararlanmak, tamamen Kullanıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki hiçbir iddia veya talep Şirket’e yöneltilemez. Şirket, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.
 21. Şirket bir kripto para borsası değildir ve Kullanıcılar’ın kripto paralarını hiçbir surette kendi nezdinde bulundurmaz, saklama hizmeti vermez. Platform içinde kullanılan dijital cüzdan sağlayıcıları üçüncü taraf kuruluşlar tarafından yönetilmektedir. Şirket dijital cüzdan sağlayıcıları ile Kullanıcı arasında gerçekleşen işlem ve taleplere yönelik hiçbir sorumluluk taşımaz. 
 22. BiLira 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı sıfatını haiz olup; Kullanıcı’nın Platform’a erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Platform’a erişilen tarih ve saat gibi birtakım bilgileri toplamakla yükümlüdür.
 23. Şirket, destek hizmetlerini yalnızca www.bilira.co internet adresi üzerinden ve support@bilira.co elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu adres dışında Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya araçları ve forumlar üzerinden destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden verilecek destek hizmetlerinde de Kullanıcılara şifre sorulmaz, Kullanıcılar’a kripto para göndermeleri için kripto para adresi bildirilmez. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile Kullanıcılar’a destek hizmeti verilmemektedir. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Şirket’ten destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan Şirket sorumlu değildir. Şirket adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler nedeniyle siteye üye olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu hususlarda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. FİKRİ MÜLKİYET 

“BiLira” markası ve logosu, Websitesi ve Mobil Uygulama’nın tasarımı, yazılımı ve Websitesi ve Mobil Uygulama’da yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Şirket’in fikri ve sınai mülkiyet hakkı koruması altında olup, Şirket’in yazılı icazeti olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz. Haksız kullanan Kullanıcı hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 1. ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILARI
 1. Sitelerde, üçüncü taraflara ait veya onlar tarafından işletilen başka sitelere ("Harici Siteler") yönlendiren bağlantılar yer alabilir.
 2. Söz konusu üçüncü taraf, BiLira ile iş ilişkisi içerisinde olsa bile BiLira bu Harici Sitelerin kontrolüne sahip değildir. Bu tür sitelerin hepsi BiLira’dan tamamen bağımsız, kendilerine ait gizlilik politikalarına, veri toplama uygulamalarına ve kullanım koşullarına sahiptir. 
 3. BiLira bu tür bağımsız politika veya uygulamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ve/veya kullanım koşullarından sorumlu değildir. Bağlantıları verilen bu siteler sadece sizin rahatınız için olup bunlara erişmekle ilgili her türlü risk size aittir.
 4. Bağlantılar, bu tür Harici Sitelerde gösterilen ya da bunlar aracılığıyla erişilen herhangi bir ticari marka, ticari isim, hizmet markası, tasarım, logo, sembol ya da başka telifli materyale BiLira'nın sponsor olduğu, onayladığı, bunların BiLira ile ilgili veya ilişkili oldukları ya da BiLira'nın bunları yasal olarak kullanmaya yetkili olduğu anlamına gelmez.
 5. BiLira ürünleri ve hizmetleriyle ilgili olarak BiLira tarafından Site’den bağlantı verilmiş olanlar dahil olmak üzere herhangi bir sosyal medya platformunda bilgi paylaşmak isterseniz, bu bilgiyi Siteden ayrılmadan o sosyal paylaşım platformundaki profiliniz üzerinden paylaşabilirsiniz. Bazı sosyal paylaşım platformları, Kullanıcılar’ın ara katmanlar veya başka teknolojiler kullanarak o sosyal paylaşım platformuna veri gönderip alabilmesine imkan tanır. Veriler BiLira tarafından toplanıyormuş gibi görünse de aslında doğrudan o sosyal paylaşım platformu veya üçüncü bir servis sağlayıcı tarafından toplanmaktadır. Herhangi bir bilgi paylaşmak için bir sosyal paylaşım platformunu kullanmanız, ilgili sosyal paylaşım platformunun kullanım koşulları ile sınırlamalarına tabidir ve bunlara uymanız gerekir.
 1. ÜCRETLENDİRME
 1. Şirket, Kullanıcılar’ın Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerinde hizmetlerle ilgili ücretleri Site'nin ‘Komisyonlar’ bölümünde ilan edecektir. Şirket, Kullanıcılar’dan işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Site’nin hizmetleri ile ilgili ücretleri ilan ettiği oranlar üzerinden alma hakkına sahiptir.
 2. Şirket, Kullanıcılar’dan alacağı komisyon oranı ve hizmet bedeli üzerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler Şirket tarafından Site’nin ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan edilecektir. Şirket’in komisyon oranı ve hizmet bedeli yaptığı değişiklikleri ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan etmenin dışında başka bir iletişim kanalıyla Kullanıcı’ya bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 3. Site’de ilan edilen komisyon oranı ve hizmet bedeli değişiklikleri ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanır. Site’de ilan edilen komisyon oranı ve hizmet bedeli değişikliklerinden sonra Kullanıcı’nın Site’de yapacağı ilk işlem değişikliklerin Kullanıcı tarafından da onaylandığı anlamına gelir.
 4. Şirket tarafından Kullanıcı’ya gönderilen TRYB’ler blok zincirine işlendiği için blok zincirinin yapısı gereği işlem geri alınamaz ve iptal edilemez. Aynı şekilde Kullanıcı tarafından Şirket’e ait kripto para cüzdanına gönderilen TRYB’ler de geri alınamaz ve iptal edilemez. Dolayısıyla bu işlemlerden doğan hizmet bedeli de iade edilemez. Kullanıcı, hatalı olarak yaptığını düşündüğü işlemlerinden dolayı Şirket’i sorumlu tutamaz ve Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra eder.
 5. Site üzerinden yapılan kripto para transferleri iade edilemez. Kripto para transferleri iade edilemediğinden dolayı Şirket tarafından Kullanıcı’dan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini beyan ve taahhüt eder.
 6. Kullanıcı ‘ÜCRETLENDİRME’ başlığı altındaki işbu Sözleşme hükümlerini Site’ye üye olmakla peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

İşbu Sözleşme çerçevesinde, Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama’da Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırabilir. Kullanıcı, bu şekilde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 1. HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER
 1. Kullanıcı, stabil ve diğer tüm kripto paralar ile ilgili SPK, BDDK ve diğer düzenleyici otoriteler tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 2. Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda Kullanıcı işbu Sözleşme’nin (4.14). maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket tarafından Kullanıcı’nın hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. hususları nedeniyle Şirket, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkını haizdir.
 3. Kullanıcı, Site’yi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Şirket, Kullanıcı’ya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizlilik politikası ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
 4. Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddenin ya da maddelerin ihlal edildiğinin Şirket tarafından tespit edilmesine karşın, Şirket tarafından Sözleşme’nin feshedilmemesi, Kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulmaması, bu haklardan Şirket tarafından feragat edildiği anlamında yorumlanamaz. Tespit edilen bu ihlallere karşı Şirket’in tüm hakları saklıdır.
 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup, Site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Site ve/veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak çıkabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

 1. GİZLİLİK
 1. Şirket, Kullanıcı’ya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde ve Şirket’in Kullanıcılar ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bu durum gizliliğin ihlali anlamına gelmemekle birlikte bundan dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. 
 2. Şirket, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak Kullanıcılar’a ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:
 • Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
 • Şirket ile Kullanıcılar arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
 • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılar ile ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
 • Kullanıcılar’ın haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.
 • BiLira, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
 1. MÜCBİR SEBEP

Şirket’in çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer doğal felaketler; ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, salgın, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar; siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar ve elektrik ve internet kesintileri veya Şirket’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer haller sebebiyle Şirket Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ve hizmetlerini ifa edememesi veya geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır. Şirket’in sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Kullanıcı’nın bu ifaların engellenmesi veya gecikmesi nedeniyle uğradığı zararı Şirket’ten talep etme hakkı olmayacaktır.

 1. SORUMSUZLUK BEYANI
 1. Site üzerinde üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan veriler sunulabilmektedir. Tüm bu veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Şirket tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda Şirket hiçbir sorumluluk üstlenmez. 
 2. Şirket, kendisi tarafından sunulan içeriklerin Kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler Kullanıcı’ya “olduğu gibi” sunulmaktadır. Şirket, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da zararlardan sorumlu tutulamaz. Şirket tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye / kuruma/şirkete / markaya yapılan atıf, bu kişilerin / kurumların / şirketlerin / markaların piyasa değerlerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir.
 1. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
 1. Kullanıcı’ya Şirket tarafından gönderilecek veya Kullanıcı’dan alınacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tür yazışmalar ve bildirimler kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya Site ya da Mobil Uygulama üzerinden yapılacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, e-postaları alabilmek için Şirket’in gönderim yaptığı e-posta adresini güvenilir e-posta adresi olarak belirlemek ve Şirket’i bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcıya ait sistemde kayıtlı olan e posta adresine yapılan bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirimler niteliğinde olup kullanıcı adresinin her daim doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.
 2. Bu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.
 1. YÜRÜRLÜK VE KABUL
 1. Kullanıcı, Site’ye üye olduğunda on altı maddeden ibaret işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini ve alt fıkra ve bentlerini ayrı ayrı okuyup anladığını, Sözleşme’nin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme’nin Şirket tarafından feshi ya da Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi halinde yürürlükten kalkar.
 2. Sözleşme’yi kabul etmeyen Kullanıcı’nın Site’ye üye olmaması ve Site’nin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ve/veya doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.
 3. BiLira muhtelif zamanlarda işbu Sözleşme’yi ve Kullanım Koşullarını değiştirebilir. Şirket bu yasal uyarı ve işbu Sözleşme’de yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkını tek taraflı olarak haizdir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul ile Şirket tarafından yapılacak bu değişiklikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Şirket tarafından Site üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.