Kişisel Veriler Açık Rıza Metni

BİLİRA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN YURT DIŞI AKTARIM AÇIK RIZA METNİ
Bilira Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket” veya “BiLira”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak sunulan Kişisel Veriler Aydınlatma Metni çerçevesinde; BiLira ile paylaştığım kişisel verilerimin; güvenli bir şekilde depolanması, BiLira’nın ürün ve hizmetlerini en iyi şekilde sunabilmesi, platform üzerindeki işlemlerin ve operasyonların kesintisiz ve güvenilir bir şekilde yönetilmesi amaçlarıyla BiLira’nın depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği aldığı sunuculara, programlara, bulut bilişim şirketlerine ve elektronik ortamlara ve Bilira’nın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı yurt dışındaki iş ortaklarına ve onların hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına Kanun kapsamında açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.