Kullanım Koşulları

 1. TARAFLAR
  İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası kabul edilen eklerden oluşan Bilira Kullanım Sözleşmesi ve Bireysel Kullanıcı Şartları birlikte (“Sözleşme”) olarak anılacaktır, Bilira Teknoloji Anonim Şirketi (“BiLira”) ile www.bilira.co sitesine üye olan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

SON GÜNCELLEME TARİHİ: 25.02.2024

 1. TANIMLAR
  Kullanıcı:
  Üye olmak suretiyle _________ alan adı üzerinden internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi, tüzel kişiyi veya tüzel kişi müşterinin gerçek kişi temsilcisini ifade eder.

  Şirket veya BiLira: www.bilira.co üzerinden, elektronik ticaret faaliyetlerinde kullanmak konusunda münhasıran yetkili, Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi İstanbloom Residence No: 16/1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan adresinde mukim Bilira Teknoloji A.Ş. unvanlı elektronik ticaret şirketini ifade eder.

  Form: Kullanıcıların bilgilerini vermek suretiyle doldurdukları İnternet Sitesi’nin üyelik belgesini ifade eder.

  İnternet Sitesi veya Site: www.bilira.co alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

  Kripto Varlık: Kriptografik/şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal varlık arzına olanak sağlayan ve blok zincir teknolojisine dayanan dijital varlıkları ifade eder.

  Kripto Varlık Cüzdanı: Herkes tarafından takip edilebilen ve cüzdan sahibine ait özel anahtarları depolayan ve kripto varlık transferine ve işlemlerine izin veren fiziksel, yazılım veya donanım araçlardır.

Direct Erişim Noktası: Şirket nezdinde hesap açma ve/veya Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma imkanı sunan, İnternet Sitesi haricinde üçüncü taraflara ait internet sitesi, mobil uygulama, tarayıcı eklentisi vs. çevrimiçi kanallardır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  İşbu Sözleşme’nin konusu, İnternet Sitesine bireysel veya kurumsal üye olmak sureti ile veya Direct Erişim Noktaları üzerinden Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olan Kullanıcı ile Şirket’in birbirlerine karşı yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
 2. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  İşbu Sözleşme’nin konusu, İnternet sitesine bireysel veya kurumsal üye olmak sureti ile veya Direct Erişim Noktaları üzerinden Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olan Kullanıcı ile Şirket’in birbirlerine karşı yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

  4.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylamak ve kendisine ait bir hesap paneli kullanıcı profili yaratmak suretiyle İnternet Sitesi’ne üye olur.

  4.2. 18 yaşını doldurmamış Kullanıcıların Site içerisinde işlem yapması yasaktır. Kullanıcı, iletişim bilgileri başta olmak üzere vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu, 18 yaşından büyük ve mümeyyiz olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu beyan ve kabul eder.

  4.3. Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet Kullanıcı’ya aittir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

  4.4. Kullanıcı, Şirket nezdinde sadece tek bir üyelik hesabına sahip olabilir. Şirket, Kullanıcı’nın hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek Kullanıcı’ya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma ve ilerleyen dönemde hesap açmama hakkına haizdir. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

  4.5. Kullanıcı, güvenlik amacıyla Site tarafından talep edilen süre içerisinde güvenlik işlemlerini eksiksiz yapmalıdır. Kullanıcının belirlenen süre içerisinde talep edilen güvenlik işlemlerini yapmaması nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan mesuliyet Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.6. Site’ye üye olan Kullanıcı, Site veya Direct Erişim Noktaları içerisinde sunulan herhangi işlemde bulunmadan önce -Kripto Varlık veya para yatırma ve çekme işlemleri dahil olmak üzere- BiLira tarafından ilgili mevzuat uyarınca talep edilecek kimlik ve adres bilgilerini, öz çekim (selfie) fotoğrafını ve ek bilgi / belgeleri ibraz etmelidir. Söz konusu bilgi ve belgeler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerçek kişi Kullanıcılar için ad, soyad, uyruk, doğum tarihi, T.C. kimlik veya yabancı kimlik numarası ile tüzel kişiler Kullanıcılar için ise unvan, merkez adresi, faaliyet belgesi, vergi levhası, sicil veya kütük numarası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, gerçek faydalanıcı beyanı, yönetim kurulu kararı, ve şirket yetkilileri ile gerçek faydalanıcıların kimlik bilgilerini, ve ayrıca münhasıran Şirket’in kendi takdirine bağlı olarak uygulanacak Kullanıcı gruplandırmasına bağlı olarak gelir beyanı, fonların kaynağı beyanı, meslek bilgisi, yerleşim yeri belgesi, telefon numarası gibi ilave bilgi ve belgeler istenebilecektir. Kullanıcı tarafından istenen herhangi bilgi / belgelerin Site’ye yüklenmemesi veya herhangi şekilde Şirket’e ibraz edilmemesi halinde, Şirket’in Kullanıcı’ya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeme veya işlemleri kısıtlama hakkı saklıdır.

  4.7. Şirket tarafından Kullanıcı’dan talep edilen tüm bilgi ve belgeler (kimlik ve adres bilgileri, öz çekim (selfie) fotoğrafı ve diğer bilgi / belgeler) Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve sair mevzuatına uymak ve Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla alınmakta olup, talep edilmesi halinde veya Şirket tarafından başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında gerekli görülmesi halinde Kullanıcı’ya herhangi bir bilgi verilmeksizin ilgili makamlar ile paylaşılacaktır ve Şirket tarafından mevzuattaki sürelere uygun olarak saklanacaktır. Ayrıca, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerin işlenmesine dair tüm metinler ve politika hükümleri geçerlidir.

  4.8. Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinde ve adres bilgilerinde ve yüklemiş olduğu bilgi / belgelerin içerisinde meydana gelen değişiklikler ivedilikle Şirket’e bildirilecektir. Kullanıcının, bu değişiklikleri Şirket’e bildirmemesi nedeniyle Şirket’e yüklenebilecek bir sorumluluk ve talep hakkı bulunmamaktadır. Bu değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle Şirket, işlemleri askıya alma, hesabı geçici veya kalıcı olarak kapatma ve diğer tüm tedbirleri uygulama hakkını haizdir. Bu nedenle Kullanıcı tarafından Şirket’e herhangi bir sorumluluk yöneltilemeyecektir.

  4.9. Kullanıcı, İnternet Sitesi hesap panelini bizzat kullanacağını ve işlem yapacağını, hiçbir üçüncü şahsa erişim ve kullanım hakkı veremeyeceğini beyan ve kabul eder. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Şirket, Kullanıcı’nın hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir.

  4.10. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan, ismi, resmi ve sair tüm bilgileri kullanmakta tam hak sahibi olduğunu ve bu gibi kullanımların üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul eder.

  4.11. Kullanıcı, başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bunlara dayalı alt düzenlemeler olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata (“T.C. Yasaları”) ve genel hukuk kurallarına, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası’na aykırı amaçlarla platformu kullanmayacağını ve başka kişilere kullandırmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması ya da başkalarına hesabını kullandırması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı’nın T.C. Yasalarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından hesap ve kripto varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan Şirket sorumlu tutulamaz.

  4.12. Kullanıcı, BiLira nezdinde açtığı hesap nedeniyle veya Direct Erişim Noktaları üzerinden kendi adına ve kendi hesabına/kuruluşu adına ve kuruluşu hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve kendi adına/kuruluşu adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 sayılı Kanun’un 15. maddesine (yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır) hükmüne muhalefet etmemek için kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini ve temsil yetkisini gösterir belgeleri BiLira’ya derhal yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.13. Kullanıcı, Şirket nezdinde açtığı her türlü hesapta, Şirket nezdinde gerçekleştirdiği her türlü para veya Kripto Varlık aktarımında veya alım satım işleminde hukuka, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun davrandığını, Şirket’in Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Politikası’nda riskli faaliyet olarak belirtilen alanlarda doğrudan/dolaylı hiçbir şekilde faaliyet göstermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Kullanıcı aynı zamanda Şirket platformuna üye olarak ve/veya nezdinde hesap açarak OFAC (ABD Dış Varlıkların Kontrolü Ofisi), BM Güvenlik Konseyi Yaptırımları listesi vb. ticari veya ekonomik yaptırımlar listesinde olmadığını beyan ve garanti eder. Diğer yandan Şirket, faaliyet gösterecek pazarları ve ülkeleri seçme hakkını saklı tutar ve kendi takdirine bağlı olarak belirli ülkelerdeki hizmetlerini kısıtlayabilir veya reddedebilir.

  4.14. Kullanıcı; üyelik bilgilerinin, e-mail adresinin, şifresinin ve sair bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasından veya bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğacak zararlar için Kullanıcı, Şirket’ten hiçbir nam altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.15. Şirket’e ait, internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak, üçüncü kişilerin internet sitesi, yazılımı, programı, API vs. veya herhangi bir sebeple meydana gelen, Kullanıcı’nın hesaplarında veya Şirket’in sistemlerinde meydana gelecek siber saldırı ve herhangi bir hırsızlık suçundan dolayı Şirket’in sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir nam altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.16. Şirket, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’nde işbu Sözleşme ve mevzuat çerçevesinde yararlanmasını sağlamak ve bunlara aykırı kullanımı engellemek için, Kullanıcı’nın hesabının kapatılması da dâhil her türlü önlemi alma hakkını haizdir.

  4.17. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Site’yi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Site’yi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye ve mevzuata aykırı hareket etmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm iddia ve taleplerden münferiden sorumlu olup, söz konusu iddia ve talepler sebebiyle Şirket’in uğrayabileceği zararları derhal tazmin etmekle mükelleftir.

  4.18. Kullanıcı, Site’den para çekmek ve yatırmak için kendi ad-soyad ve kimlik numarasına kayıtlı, bir başka deyişle kendisine ait bir banka hesabı bildirmek zorundadır. Kullanıcının banka hesaplarının şahsına ait olduğuna dair bu bilgileri hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir nam altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4.19. Kullanıcı’ya Site üzerinden Kripto Varlık alma ve satma hizmetleri verilmektedir. Kullanıcı, BiLira’nın belirlediği kurlar üzerinden Site’de alım satım hizmeti verilen Kripto Varlıkları Türk lirası veya diğer Kripto Varlık birimleri karşılığında alabilir veya satabilir. Kripto Varlıkların işlem alım ve satım fiyatları anlık olarak BiLira tarafından tek taraflı olarak belirlenir. Kullanıcı bir alım veya satım fiyatını kabul ettiği takdirde ilgili fiyat ve emir miktarı ile bağlı olur ve işlem gerçekleşir.

4.20. Kripto Varlık alış işlemlerinde işlemin gerçekleşmesi için Kullanıcı’nın Site’deki hesabında alacak bakiyesinde bulunan alış için kullanacağı Türk lirası veya ilgili Kripto Varlık bakiyesinden satış fiyatına karşılık gelen miktar düşülür ve alınan Kripto Varlık Kullanıcının hesabına alacak olarak eklenir. Kripto Varlık satış işlemlerinde ise, Kullanıcı’nın Site’deki hesabında alacak bakiyesinde bulunan Kripto Varlık biriminin satışa konu tutarı Kullanıcı’nın hesabından düşülür ve satış karşılığı Kullanıcı’nın almayı kabul ettiği Türk lirası veya diğer karşılık Kripto Varlık birimi tutarı Kullanıcı hesabına alacak olarak eklenir. Yetersiz bakiye ile talep edilen Kripto Varlık alış veya satış işlemleri gerçekleştirilmez.

4.21. Kullanıcı’ya Direct Erişim Noktaları üzerinden Kripto Varlık satın alma veya satma hizmeti verilmektedir. Direct Erişim Noktaları kanalıyla Kullanıcı Site haricindeki bir Kripto Varlık cüzdanında bulunan Kripto Varlığını, BiLira’nın belirlediği kur üzerinden BiLira’ya satarak karşılığı nakit parayı alabilir; veya bir Kripto Varlığı BiLira’nın belirlediği kur üzerinden BiLira’dan Site haricindeki bir Kripto Varlık cüzdanına transfer edilmesini isteyerek satın alabilir. Direct Erişim Noktaları, Site ve Şirket’e ait mobil uygulama ve sair mecralar dışında BiLira’nın Kripto Varlık alış ve satış kurlarına ve işlem paneline erişim sağlayan bir kanal olup, BiLira’nın bu hizmeti kapsamında kendi sorumluluğundaki nakit parayı Kullanıcı’ya ödeme veya alınan Kripto Varlığı Kullanıcı’nın belirttiği cüzdan adresine transfer etme haricinde herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.

4.22 Site, kripto varlık cüzdanı değildir. Kullanıcılar kendilerine atanmış cüzdan adreslerinden, yalnızca varolan Türk lirası ve Kripto Varlık bakiyeleri kadar çekme talebinde bulunma hakkına sahiptir. Çekim işlemleri 6493 Sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme sistemlerinin tarih, saat, miktar vb. kısıtlamalara, çeşitli blokzincirlerinin sistemlerinde yaşanabilecek arıza, gecikme, siber olay vs. hata ve kısıtlamalara ve her halükarda BiLira tarafından Madde 5.6 kapsamında belirlenen kısıtlamalara tabidir.

4.23. Yatırma ve çekme işlemleri için genel standartlara ve güvenlik önlemlerine sahip Kripto Varlık Cüzdanı dışında bir Kripto Varlık Cüzdanı’nın kullanılması, banka transfer işlemlerinde açıklama kodu yazılamaması veya yanlış bir açıklama kodu yazılması halinde doğacak zarar ve kayıplardan Kullanıcı sorumludur ve bu sebeple doğacak zararlardan dolayı her ne nam altında olursa olsun Şirket’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.24. Kullanıcı, Site’ye fazla para yatırdığında Şirket, talep halinde bunu iadesini sağlayabilmektedir. İadeden doğacak olan masraf ücreti Site’de bulunan “Komisyonlar” kısmında yer almaktadır. Kullanıcı, bu masraftan dolayı Şirket’i sorumlu tutmayacağını, bu hususta doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.25. Site’nin kullanılmasında Kullanıcı’nın adına kayıtlı olmayan bir banka hesabından ve/veya ATM’ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile yapılan işlemler kabul edilmemektedir. Bu maddeye aykırı işlem yapıldığının saptanması halinde Şirket söz konusu işlemi bildirimsiz olarak iptal etme hakkına sahiptir. Bu maddeye aykırı işlemlerin iptali nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayabileceği zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

4.26. Kullanıcı, Site’ye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcı’nın bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Şirket, Kullanıcı’nın hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Şirket’in bu haklarını kullanması nedeniyle Kullanıcı, doğacak tüm zararlarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup, tüm cezai müeyyideler de Kullanıcı’ya aittir.

4.27. Kullanıcı, Direct Erişim Nokta kapsamındaki kullanımlar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Site hesabına sadece kendisine ait olan cüzdan adreslerinin alıcı veya gönderici olduğu Kripto Varlık gönderimi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili işlem gerçekleştirileceği esnada kripto adresleri Site tarafından hatırlatma ve uyarı amaçlı olarak Kullanıcı’nın ekranına getirilmektedir, ancak Kullanıcı işlemi gerçekleştirmeden önce ekranına getirilen Kripto Varlık Cüzdan adresini kontrol ederek işlemi yapmakla mükelleftir.

4.28. Kullanıcı’nın, Site tarafından Kullanıcının ekranına hatırlatma ve uyarı amaçlı getirilen kripto varlık adreslerinden farklı bir Kripto Varlık adresine kripto varlık göndermesi halinde yaşanabilecek kripto varlık kayıplarından tamamen Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı’nın, Şirket’e ait olmayan bir Kripto Varlık Cüzdanı’na Kripto Varlık göndermesi halinde doğacak tüm zarar ve kayıplarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul ederek Kripto Varlıkların piyasa değerinin aşırı değişkenlik gösterebildiği, resmi ve gayri resmi kurumlar tarafından güvence altına alınmadığı ve ilerleyen dönemde mevzuat değişiklikleri nedeniyle kullanımının farklı düzenlemelere tabi olabileceği konularında Şirket tarafından bilgilendirildiğini ve uyarıldığını; bu bilgilendirme ve uyarıyı anlayarak ve her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan ve kabul ederek Site’de işlem yaptığını, mevzuatta değişiklik olması halinde yeni yasal düzenlemelere uygun şekilde hareket edeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Kullanıcı kripto varlıklar ile ilgili olarak resmi mercilerce yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

4.30. Kullanıcı istediği zaman hesabını kapatma talebinde bulunarak Site’den veya Direct Erişim Noktaları’ndan faydalanmayı durdurabilir. Kullanıcı tarafından iletilecek bu talep üzerine talebin ulaştığı tarihten itibaren makul bir süre içerisinde Kullanıcı’nın hesabı kapatılacaktır. Kullanıcı’nın talebi üzerine veya BiLira’nın yasal yükümlülükleri ya da meşru menfaatleri gereğince kapanan hesaptaki bilgiler, işlem detayları ve Kullanıcı’ya ait kişisel veriler yasalarda öngörülen ve BiLira tarafından belirlenen makul süreler boyunca BiLira tarafından saklanabilecektir.

4.31. İşbu Şartlar çerçevesinde İnternet sitesi, Direct Erişim Noktası veya Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir.

4.32. Kullanıcı, Site’yi veya Direct Erişim Noktaları’nı kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden sorumludur. Kullanıcı’nın Site’yi kullanması ve yaptığı transferler nedeniyle Kullanıcı’ya fatura gönderilmeyecektir.

4.33. Kullanıcı’nın Site’yi veya Direct Erişim Noktası’nı kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet Kullanıcı’ya aittir. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde Şirket, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda Şirket’i ve anılan kişileri gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.34. Kullanıcı’nın Site’yi veya Direct Erişim Noktası’nı işbu Sözleşme’ye veya kanuna aykırı bir şekilde kullanması nedeniyle her ne şekilde olursa olsun BiLira’nın yasal bir sorumluluğu doğması halinde bu zarara sebebiyet veren Kullanıcı BiLira’nın ve yöneticilerinin tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Söz konusu zararın tarafından tazmin edilmediği her gün için Kullanıcı günlük %0,1 temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. ŞİRKET HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  5.1. Şirket, Site’ye üye olan Kullanıcı’nın güvenliğini, Site üzerindeki işlemleri esnasında, azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Şirket, Kullanıcı’nın güvenliği adına üyelik oluşturulurken kimlik, adres ve banka bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi / belgeler talep edebileceği gibi, SMS (kısa mesaj) doğrulaması da yapabilecektir. Şirket tarafından talep edilen bu bilgi ve belgelerin Kullanıcı tarafından Şirket ile paylaşılmaması, geç paylaşılması veya yanlış paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Şirket, basiretli bir tacir gibi davranarak Kullanıcı’ya ait tüm bilgileri olası bir siber saldırıya karşı korumak için gerekli tüm özeni gösterecektir. Şirket tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Şirket servislerinin kullanılması halinde işbu Sözleşme’nin 4.34. madde hükümleri geçerli olacaktır.

  5.2. Şirket tarafından talep edilen kimlik, adres ve banka bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde veya Şirket tarafından başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında gerekli görülmesi halinde Kullanıcı’ya herhangi bir bilgi verilmeksizin ilgili makamlar ile paylaşılacaktır ve Şirket tarafından mevzuattaki sürelere uygun olarak saklanacaktır. Şirket, Kullanıcı’nın kimlik, adres ve banka bilgileri dışında kalan ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak topladığı verileri, Site’yi kullanması neticesinde toplanan market ile ilgili istatiksel anonim bilgileri Kullanıcı’nın kimlik, adres ve banka bilgilerini gizli tutarak kullanabilir ve üçüncü kişilerle paylaşabilir; bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerin işlenmesine dair tüm metinler ve politika hükümleri geçerlidir.

  5.3. Şirket Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası uyarınca Kullanıcı’nın belirli tutarı aşan işlemlerinde kimlik tespitini tekrar gerçekleştirebilir. Şirket bununla birlikte risk bazlı değerlendirme kapsamında riskli addettiği Kullanıcılar için sıkılaştırılmış tedbirler uygulayabilir ve söz konusu Kullanıcılar’dan gelir beyanı, fonların kaynağı beyanı, meslek bilgisi, yerleşim yeri belgesi, telefon numarası gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilave bilgi ve belge talep edebilir. Kullanıcı talep edilen bilgi ve belgeleri iletmediği takdirde iş ilişkisinin sona erdirebileceğini kabul eder.

  5.4. Kullanıcı, Şirket’in “Suç Gelirlerinin Aklanması”, “Terörün Finansmanı” ve “Yolsuzluk” ile mücadele konularında gerek ulusal, gerekse uluslararası mevzuat düzenleme ve kurallarda öngörülen hususlardan hareketle riskli olarak kabul edeceği iş ilişkileri ve işlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, Şirket’in risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli geliştirme/uyarlama çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede Şirket’in riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iş ve/veya işleme hiçbir suret ve sıfatla taraf olmayacağını, işbu nedenle riskli olarak addedilen iş ve işlemler sebebi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile Şirket’in ödemeleri gerçekleştiremeyeceğini, para transfer taleplerini işleme almayacağını, gelen transferleri transferi yapan kişiye iade edebileceğini ve kripto varlıklar kapsamında herhangi bir ödeme yapmayabileceğini kabul eder.

  5.5. Şirket, Kullanıcılar tarafından Şirket’e yapılan para ve Kripto Varlık transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde Şirket, Kullanıcılar tarafından yatırılan parayı işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ”Komisyonlar” sayfasında yer alan iade süreci içerisinde iade edecektir. Şirket, reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için kimlik, adres ve banka bilgilerinin ibrazını talep etme hakkına sahiptir. Şirket tarafından reddedilen transferin iadesi için Şirket tarafından talep edilen kimlik, adres ve banka bilgilerinin Kullanıcı tarafından Şirket’e ulaştırılmasında geçirilen sürede Kullanıcı’nın uğrayacağı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu tutulamaz.

  5.6. Şirket Kullanıcı’nın Kripto Varlık veya Türk lirası yatırma, çekme ve takas limitlerini tek taraflı olarak belirleyebilir. Şirket risk değerlendirme analizlerini dikkate alarak Kullanıcı’nın limitlerini dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin azaltma ve artırma yetkisine sahiptir.

  5.7. Şirket tarafından Kullanıcı’ya sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde Kripto Varlık veya Türk lirası gönderilmesi halinde bu husus Kullanıcı’ya fark edildiği an itibarıyla derhal (elektronik posta, arama, SMS vs.) bildirilir. Bildirime rağmen bir (1) iş günü içerisinde Kullanıcı tarafından iade edilmemesi halinde Şirket tarafından başkaca ihtar ya da bildirime gerek olmaksızın Kullanıcı’nın hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir ya da süresiz erişimi durdurulabilir. Yine bu halde, Şirket tarafından Kullanıcı’nın hesabından sehven yapılan aktarım kadar eksi bakiyeye düşürülebilir ve Şirket’in yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. Kullanıcı bu hususta Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Şirket, bu işlem nedeniyle uğradığı doğrudan ya da dolaylı zararları tazmin hakkını saklı tutar.

  5.8. Şirket, şüpheli görülmesi halinde Kullanıcılar’ın üyeliklerini ve Site’yi veya Direct Erişim Noktası’nı kullanarak gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamını iptal etme, durdurma veya askıya alma ve şüpheli görülen işlemleri resmi mercilere bildirme haklarına sahiptir.

  5.9. Şirket, Kullanıcı tarafından Site’de yapılacak para yatırma ve/veya para çekme işlemlerini teknik olarak mümkün olan en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

  5.10. Site veya Direct Erişim Noktası kullanılarak gerçekleştirilecek Kripto Varlık veya para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin belirlenen sürelerde yapılmaması, güvenlik önlemlerine uyulmaması, kimlik doğrulamasının yapılmaması ve Kullanıcı’dan kaynaklanan sair sebeplerle para yatırma-çekme işlemlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayacağı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu tutulamaz.

  5.11. Şirket, teknik hatalardan dolayı sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına Kullanıcılar’ın gerçekleştirdikleri işlemleri iptal edebilir ve/veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında Kullanıcı hesaplarını askıya alabilir. Bu tarz işlemlerden dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz ve Şirket’ten hak talep edilemez.

  5.12. Şirket, İnternet Sitesinde veya Direct Erişim Noktası’nda oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli yada uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan Şirket sorumlu tutulamaz.

  5.13. Şirket, Site veya Direct Erişim Noktası üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin kurallarda her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan Şirket mesul olmayacaktır. Ancak Şirket yaptığı değişiklikleri www.bilira.co internet sitesinde bulunan ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Kullanıcı Sözleşmesi sayfasında ilan ederek ve/veya Site veya Direct Erişim Noktası içerisinde ilan eder ve/veya Kullanıcıya bilgilendirme e-postası ya da SMS’i göndererek Kullanıcıyı sözleşme değişiklikleri ile ilgili bilgilendirmeyi taahhüt eder. Şirket’in bildirim yükümlülüğü değişikliğin bu maddede sayılan bildirim yollarından birinin kullanılması ile son bulur. Değişikliğe ilişkin bildirimin Kullanıcı tarafından takip edilmemesi nedeniyle Kullanıcı’nın uğrayacağı zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz, bu şekilde uğrayacağı zararlardan dolayı Kullanıcı Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. Şirket, başta Kullanıcı’ların Site’yi üçüncü kişilere tavsiye etmesini ve Kripto Varlık işlemlerini Site üzerinden yapması ile Site’deki Kripto Varlık işlemlerinin hacmini artırmaya teşvik etmeye yönelik kampanyalar düzenleyebilir, söz konusu teşvikleri yapmak için Kullanıcı’ya Site’de kullanmak üzere hediye bakiye tanımlayabilir, Madde 8 kapsamında alacağı Komisyon ücretlerinde geçici veya kalıcı vadelerde Kullanıcı’ların geneline veya nitelikleri önceden tarif edilen özel Kullanıcı gruplarına yönelik kısmen indirimler uygulayabilir veya Komisyon ücretlerini hiç almayabilir, veya benzeri teşvik edici faaliyetlerde bulunabilir.

5.15. Şirket, Kripto Varlık alış satış platformlarından ve kripto varlık ile işlem yapan bütün diğer işletmelerden, banka ve finans kurumlarından bağımsız bir girişim olup hiçbir şirketin, programım, tarayıcı eklentisinin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi ve halefi değildir. Hiçbir gerçek veya tüzel kişilikle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle Kullanıcılar’ın, Şirket ve Şirket’in sahip olduğu Site ve değerlere atıfta bulunsa dahi, başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz.

5.16. Şirket, Kullanıcı ile elektronik veya geleneksel yöntemlerle ticari de dâhil olmak üzere kendisi için ve/veya Kullanıcı’dan onayını dijital olarak önceden aldığı üçüncü taraf şirketler adına iletişimde bulunabilir.

5.17. Şirket, İnternet Sitesi’nin sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm kalite tedbirlerini almıştır. Buna rağmen İnternet Sitesi’nin herhangi bir Kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından kasten istismar edilmesinden veya uğradığı siber saldırıdan kaynaklanan hiçbir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.

5.18. Şirket, İnternet Sitesi’nin ve Direct Erişim Noktası’nın kesintisiz veya her türlü hatadan ayrı biçimde çalışması için azami gayreti göstermektedir. Ancak Şirket, İnternet Sitesi veya Direct Erişim Noktası üzerinden verdiği hizmetlerin sübjektif Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz.

5.19. Şirket, İnternet Sitesi veya Direct Erişim Noktası üzerinde, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar verebilir veya üçüncü şahıs ürünlerine veya hizmetlerine atıfta bulunabilir. Bu şekilde bağlantı verilen veya atıfta bulunulan hizmetler veya ürünler, Şirket incelemesine tabi olmayıp, Şirket bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Üçüncü şahıs hizmetlerinden veya ürünlerinden yararlanmak, tamamen Kullanıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki hiçbir iddia veya talep Şirket’e yöneltilemez. Şirket, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

5.20. BiLira, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı sıfatını haiz olup; Kullanıcı’nın Platform’a erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Platform’a erişilen tarih ve saat gibi birtakım bilgileri toplamakla yükümlüdür.

5.21. Şirket, destek hizmetlerini yalnızca www.bilira.co internet adresi üzerinden ve support@bilira.co elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu adres dışında Facebook, Twitter, Instagram, Telegram gibi sosyal medya araçları ve forumlar üzerinden destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden verilecek destek hizmetlerinde içerisinde Kullanıcılara şifre sorulmaz, Kullanıcılar’a kripto varlık göndermeleri için kripto varlık adresi bildirilmez. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Şirket’ten destek alacağını kabul eder. Destek hizmetlerinden doğan zararlardan Şirket sorumlu değildir. Şirket adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler nedeniyle siteye üye olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu hususlarda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. FİKRİ MÜLKİYET
  “BiLira” markası ve logosu, İnternet Sitesi’nin ve Direct Erişim Noktası’nın tasarımı, yazılımı ve buralarda yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Şirket’in fikri ve sınai mülkiyet hakkı koruması altında olup, Şirket’in yazılı icazeti olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz. “BiLira” markasını haksız kullanan Kullanıcı hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 2. ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILARI
  7.1. Sitelerde veya Direct Erişim Noktası’nda, üçüncü taraflara ait veya onlar tarafından işletilen başka sitelere (“Harici Siteler”) yönlendiren bağlantılar yer alabilir.

  7.2. Söz konusu üçüncü taraf, BiLira ile iş ilişkisi içerisinde olsa bile BiLira bu Harici Sitelerin kontrolüne sahip değildir. Bu tür siteler tamamı BiLira’dan tamamen bağımsız, kendilerine ait gizlilik politikalarına, veri toplama uygulamalarına ve kullanım koşullarına sahiptir.

  7.3. BiLira bu tür bağımsız politika veya uygulamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu İnternet sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ve/veya kullanım koşullarından sorumlu değildir. Bağlantıları verilen bu siteler sadece sizin rahatınız için olup bunlara erişmekle ilgili her türlü risk size aittir.

  7.4. Bağlantılar, bu tür Harici Sitelerde gösterilen ya da bunlar aracılığıyla erişilen herhangi bir ticari marka, ticari isim, hizmet markası, tasarım, logo, sembol ya da başka telifli materyale BiLira'nın sponsor olduğu, onayladığı, bunların BiLira ile ilgili veya ilişkili oldukları ya da BiLira'nın bunları yasal olarak kullanmaya yetkili olduğu anlamına gelmez.

  7.5. BiLira ürünleri ve hizmetleriyle ilgili olarak BiLira tarafından Site’den veya Direct Erişim Noktası’ndan bağlantı verilmiş olanlar dahil olmak üzere herhangi bir sosyal medya platformunda bilgi paylaşmak isterseniz, bu bilgiyi Siteden veya Direct Erişim Noktası’ndan ayrılmadan o sosyal paylaşım platformundaki profiliniz üzerinden paylaşabilirsiniz. Bazı sosyal paylaşım platformları, Kullanıcılar’ın ara katmanlar veya başka teknolojiler kullanarak o sosyal paylaşım platformuna veri gönderip alabilmesine imkan tanır. Bazı durumlarda veriler BiLira tarafından toplanıyormuş gibi görünebilmekte olup, doğrudan ilgili sosyal paylaşım platformu veya üçüncü bir servis sağlayıcı tarafından toplanmaktadır. Herhangi bir bilgi paylaşmak için bir sosyal paylaşım platformunu kullanmanız, ilgili sosyal paylaşım platformunun kullanım koşulları ile sınırlamalarına tabidir ve Kullanıcıların bu platformların koşullarına uymaları gerekir.
 3. ÜCRETLENDİRME
  8.1. Şirket, Kullanıcılar’ın Site veya Direct Erişim Noktası üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerinde hizmetlerle ilgili ücretleri Site'nin ‘Komisyonlar’ bölümünde ilan edecektir. Şirket, Kullanıcılar’dan işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Site’nin hizmetleri ile ilgili ücretleri ilan ettiği oranlar üzerinden alma hakkına sahiptir.

  8.2. Şirket, Kullanıcılar’dan alacağı komisyon oranı ve hizmet bedeli üzerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler Şirket tarafından Site’nin ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan edilecektir. Şirket’in komisyon oranı ve hizmet bedeli yaptığı değişiklikleri “Komisyonlar” sayfasında ilan etmenin dışında başka bir iletişim kanalıyla Kullanıcı’ya bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  8.3. Site’de veya Direct Erişim Noktası’nda ilan edilen komisyon oranı ve hizmet bedeli değişiklikleri ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanır. İlan edilen komisyon oranı ve hizmet bedeli değişikliklerinden sonra Kullanıcı’nın yapacağı ilk işlem değişikliklerin Kullanıcı tarafından da onaylandığı anlamına gelir.

  8.4. Şirket tarafından Kullanıcı’ya gönderilen Kripto Varlık’lar blok zincirine işlendiği için blok zincirinin yapısı gereği işlem geri alınamaz ve iptal edilemez. Aynı şekilde Kullanıcı tarafından Şirket’e ait Kripto Varlık Cüzdanına gönderilen Kripto Varlıklar da geri alınamaz ve iptal edilemez. Dolayısıyla bu işlemlerden doğan hizmet bedeli de iade edilemez. Kullanıcı, hatalı olarak yaptığını düşündüğü işlemlerinden dolayı Şirket’i sorumlu tutamaz ve Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra eder.

  8.5. Site veya Direct Erişim Noktası üzerinden yapılan Kripto Varlık transferleri iade edilemez. Kripto Varlık transferleri iade edilemediğinden dolayı Şirket tarafından Kullanıcı’dan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini beyan ve taahhüt eder.

  8.6. Kullanıcı “ÜCRETLENDİRME” başlığı altındaki işbu Sözleşme hükümlerini Site’ye üye olmakla peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
 4. SÖZLEŞMENİN FESHİ
  İşbu Sözleşme çerçevesinde, Şirket, İnternet Sitesi’nde veya Direct Erişim Noktası’nda Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırabilir. Kullanıcı, bu şekilde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 5. HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER
  10.1. Kullanıcı, tüm kripto varlıklar ile ilgili MASAK, SPK, BDDK ve diğer düzenleyici otoriteler tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

  10.2. Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda Kullanıcı işbu Sözleşme’nin (4.34). maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Kullanıcı’nın hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. hususlarına dayanarak, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkını haizdir.

  10.3. Kullanıcı, Site’yi veya Direct Erişim Noktası’nı Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Şirket, Kullanıcı’ya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizlilik politikası ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

  10.4. Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddenin ya da maddelerin ihlal edildiğinin Şirket tarafından tespit edilmesine karşın, Şirket tarafından Sözleşme’nin feshedilmemesi, Kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulmaması, bu haklardan Şirket tarafından feragat edildiği anlamında yorumlanamaz. Tespit edilen bu ihlallere karşı Şirket’in tüm hakları saklıdır.
 6. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
  İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup, Site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Site ve/veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak çıkabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.
 7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  12.1. Şirket, Kullanıcılarından elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak KVKK'ya tabidir. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

  12.2. Kullanıcı, Şirket’in kişisel verileri işleme faaliyetleri ve sahip olduğu hakları bakımından bilgi edinmek için, Site’de yer alan Aydınlatma Metni’ne ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na erişebilir ve support@bilira.co adresine e-posta göndererek Şirket’e ulaşabilir. Bu hususlara ilişkin detaylı bilgiler Site’de yer alan KVKK’ya ilişkin dokümanlarda düzenlenir.
 8. GİZLİLİK
  13.1. Şirket, Kullanıcı’ya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde ve Şirket’in Kullanıcılar ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bu durum gizliliğin ihlali anlamına gelmemekle birlikte bundan dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

  13.2. Şirket, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak Kullanıcılar’a ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:
  - Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
  - Şirket ile Kullanıcılar arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
  - Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılar ile ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
  - Kullanıcılar’ın haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

  13.3. BiLira, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
 9. MÜCBİR SEBEP
  Şirket’in çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer doğal felaketler; ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, salgın, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar; siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar ve elektrik ve internet kesintileri veya Şirket’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer haller sebebiyle Şirket Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ve hizmetlerini ifa edememesi veya geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır. Şirket’in sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Kullanıcı’nın bu ifaların engellenmesi veya gecikmesi nedeniyle uğradığı zararı Şirket’ten talep etme hakkı olmayacaktır.
 10. SORUMSUZLUK BEYANI
  15.1. Site üzerinde üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan veriler sunulabilmektedir. Tüm bu veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Şirket tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda Şirket hiçbir sorumluluk üstlenmez.

  15.2. Şirket, kendisi tarafından sunulan içeriklerin Kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler Kullanıcı’ya “olduğu gibi” sunulmaktadır. Şirket, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da zararlardan sorumlu tutulamaz. Şirket tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye / kuruma/şirkete / markaya yapılan atıf, bu kişilerin / kurumların / şirketlerin / markaların piyasa değerlerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir.
 11. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
  16.1. Kullanıcı’ya Şirket tarafından gönderilecek veya Kullanıcı’dan alınacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tür yazışmalar ve bildirimler kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya Site üzerinden yapılacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, e-postaları alabilmek için Şirket’in gönderim yaptığı e-posta adresini güvenilir e-posta adresi olarak belirlemek ve Şirket’i bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcıya ait sistemde kayıtlı olan e posta adresine yapılan bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirimler niteliğinde olup kullanıcı adresinin her daim doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

  16.2. Bu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.
 12. YÜRÜRLÜK VE KABUL
  17.1. Kullanıcı, Şirket nezdinde hesap açtığında on yedi maddeden ibaret işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini ve alt fıkra ve bentlerini ayrı ayrı okuyup anladığını, Sözleşme’nin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme’nin Şirket tarafından feshi ya da Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi halinde yürürlükten kalkar.

  17.2. Sözleşme’yi kabul etmeyen Kullanıcı’nın Site’ye üye olmaması ve Site’nin veya Direct Erişim Noktası’nın hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ve/veya doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

  17.3. BiLira muhtelif zamanlarda işbu Sözleşme’yi ve Kullanım Koşullarını değiştirebilir. Şirket, gerçekleştirdiği güncellemelere ilişkin "Son Güncelleme Tarihi"ni işbu Sözleşmenin ilk sayfasında belirtmektedir. Şirket, yasal uyarı ve işbu Sözleşme’de yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkını tek taraflı olarak haizdir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul ile Şirket tarafından yapılacak bu değişiklikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Şirket tarafından Site üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.