Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bilira Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “BiLira”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na bakabilirsiniz.

 1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

 1. Üyelik ve Kimlik Doğrulama Sürecine İlişkin Veriler
 • Ad Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, TC Kimlik Numarası, cüzdan seri numarası  anne baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, uyruk, Türk vatandaşları için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri ve Türk vatandaşı olmayanlar için TC uyruklu olmadığı bilgisi, vergi kimlik numarası, pasaport veya İçişleri Bakanlığınca uygun görülen kimlik belgelerinin ön ve arka yüzlerinin fotoğrafı dahil kimlik bilgileriniz;
 • E-posta, telefon numarası, cep telefonu dahil iletişim bilgileriniz;
 • Ev ve işyeri adresi bilgileri dahil lokasyon bilgileriniz;
 • Kişinin kendi fotoğrafını çekmesi (selfie) esnasında alınan görsel ve işitsel bilgileriniz, biyometrik fotoğraf dahil biyometrik verileriniz;
 • Kullanıcı adı, şifre, hesap ayarları ve ticari elektronik iletişim tercihleri dahil müşteri işlem bilgileriniz;
 • Üye numarası, kullanıcı kimliği ve referans bilgileriniz
 • Banka kartı, kredi kartı, IBAN bilgileriniz dijital cüzdan bilgisi (public key), dahil finansal bilgileriniz;
 • İnternet sitesi/platform üzerinde bulunan formlarda yer alan bilgiler, güncelleme yapılan kullanıcı bilgileri,
 1. i) Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız
 • Kullanıcı hesap oluşturma ve kayıt süreçlerinin sağlanması
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kullanıcı hesap seviyelerinin yükseltilmesi süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan ticari ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Talep üzerine veya re’sen yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Firma/ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 1. İşlemlere İlişkin Veriler
 • Ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, imza dahil kimlik bilgileriniz;
 • E-posta adresiniz dahil iletişim bilgileriniz;
 • Müşteri siparişleri, talep ve şikâyet bilgileri dahil müşteri işlem bilgileriniz;
 • IP adresi ve internet sitesi giriş çıkış bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;
 • Kullanım alışkanlıklarınız, geçmiş ürün/hizmet alımı bilgileriniz ve çerez kayıtları dahil pazarlama bilgileriniz;
 • Banka hesap ve IBAN bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz;
 • Müşterinin kripto para cüzdanı üzerinde gerçekleştirdiği hesap hareketleri, kullanıcı ID’si dahil müşteri işlem bilgileriniz;???
 • Kamu kurumundan alınan sorgu sonuçları, risk/şüpheli işlem bildirimleri

B. (i) Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

 • Mal/hizmet (TRYB) satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet (TRYB) satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet (TRYB) (geri) alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet (TRYB) üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Firma/ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 1. Talep ve Şikayetlerinize İlişkin Veriler
 • Ad, soyad, TC Kimlik Numarası, imza dahil kimlik bilgileriniz;
 • E-posta adresiniz, telefon numaranız, sosyal medya hesap bilgileriniz dahil iletişim bilgileriniz;
 • Müşteri talep ve şikâyet bilgileri dahil müşteri işlem bilgileriniz;
 • Kurumsal görüşme kayıtları, kurumsal yazışma kayıtları
 • Ses kaydı dahil görsel ve işitsel bilgileriniz;

C. (i) Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi,
 • Talep/şikayetlerin takibi,
 • Firma/ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, Platforma kayıt olmanız esnasında veya Müşterini Tanı (“Know Your Customer”, “KYC”) sürecinin bir parçası olarak elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:  

 • E-posta, SMS, kartvizitler,
 • Telefon,
 • Çerezler (Cookies) ve benzer takip teknolojileri,
 • İnternet sitemiz,
 • Mobil uygulamalar
 • Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.
 1. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde işliyoruz.

 • Kanun madde 5/2(a)’da belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Kanun madde 5/2(c)’de belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kanun madde 5/2(ç)’de belirtilen Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kanun madde 5/2(d)’de belirtilen kişisel verinin kişisel ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Kanun madde 5/2(e)’de belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kanun madde 5/2(f)’de belirtilen ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kanun madde 5/1’de belirtilen açık rızanın bulunması.???
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları dahilinde, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ile sınırlı olarak aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarabilmektedir:

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (gerektiğinde yurt dışındaki otoriteler dahil),
 • Çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki tedarikçilerimiz,
 • Servis sağlayıcılarımız, denetçilerimiz
 • Şirket temsilcisi ve vekili ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşları
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (İşbirliği yapılan diğer kuruluşlar: mali müşavirlik şirketleri, bağımsız denetim firmaları, hukuk büroları, müşteri tanıma ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede destek alınan şirketler, bankalar vb.)
 • Sizlere ticari elektronik ileti göndermek için hizmet aldığımız yurt dışındaki aracı hizmet sağlayıcıları,
 1. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

Kişisel verileriniz, ilgili yasal düzenlemede öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan sürenin sona ermesi ve kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz.

Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.