Kullanım Koşulları

BİLİRA KULLANIM SÖZLEŞMESİ VE BİREYSEL KULLANICI ŞARTLARI

 1. TARAFLAR 

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası kabul edilen eklerden oluşan Bi̇li̇ra Kullanım Sözleşmesi̇ ve Bireysel Kullanıcı Şartları (“Sözleşme”), “Bilira Teknoloji Anonim Şirketi” (bundan böyle kısaca 'ŞİRKET' olarak anılacaktır) ile www.bilira.co sitesine (bundan böyle kısaca 'SİTE' olarak anılacaktır) üye olan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir. 

 1. TANIMLAR
 • 2.1. Kullanıcı: Üye olmak suretiyle www.bilira.co 'da(“Websitesi ve Mobil Uygulama”)  sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi,
 • 2.2. Şirket: www.bilira.co üzerinden, Websitesi ve Mobil Uygulama elektronik ticaret faaliyetlerinde kullanmak konusunda münhasıran yetkili, Arnavutköy Mahallesi Tekkeci Sk. No: 3 -5A Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Bilira Teknoloji A.Ş. unvanlı elektronik ticaret şirketini, 
 • 2.3. Form: Kullanıcıların bilgilerini vermek suretiyle doldurdukları Websitesi ve Mobil Uygulama’nın üyelik belgesini,
 • 2.4. Site: www.bilira.co alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi,
 • 2.5. Kullanıcı Onayı: Kullanıcı’nın, kişisel veya kurumsal verilerinin, kendisi tarafından belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda işlenmesine ve kendisine ticari elektronik ileti gönderilebilmesine olanak tanıyan, Websitesi ve Mobil Uygulama üzerinden içeriğine ulaşılabilen ve Kullanıcı tarafından bizzat verilmiş olan onayı, ifade eder. 
 • 2.6. TRYB: Şirket tarafından Ethereum Platformu üzerinde oluşturulmuş,   benzersiz kimlik bilgisi ile blok zincirine işlenmiş, herkes tarafından takip edilebilen, kullanıcıların Ethereum üzerinde işlem yapmalarına imkan sağlayan ve reel Türk Lirası karşılığı her zaman 1:1 olan sanal değeri ifade eder.
 • 2.7. Ethereum Cüzdanı: Ethereum bazlı kripto para adreslerini ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır.  Ethereum cüzdan adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir. Kullanıcılar bu adresler arasında kripto para transfer edebilir.


 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Websitesi ve Mobil Uygulama’ya bireysel üye olmak sureti ile Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olan Kullanıcı ile Şirket’in birbirlerine karşı yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

 1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • 4.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylamak ve kendisine ait bir hesap paneli kullanıcı profili yaratmak suretiyle Websitesi veya Mobil Uygulama’ya üye olur.
 • 4.2. Kullanıcı iletişim bilgileri başta olmak üzere vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu, 18 yaşından büyük ve mümeyyiz olduğunu ve hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu beyan ve kabul eder. 
 • 4.3. Kullanıcının kişisel bilgilerini hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Şirket sorumlu olmayacaktır.
 • 4.4. Kullanıcı, sadece tek bir üyelik hesabına sahip olabilir. Şirket, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Yine Şirket, bu kişiye bundan sonra hesap açmama hakkına haizdir. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. 
 • 4.5. Kullanıcı, güvenlik amacıyla Site tarafından talep edilen süre içerisinde güvenlik işlemlerini eksiksiz yapmalıdır. Kullanıcının belirlenen süre içerisinde talep edilen güvenlik işlemlerini yapmaması nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • 4.6. Siteye üye olan kullanıcı, hem para yatırma hem para çekme işlemleri için kimlik ve adres bilgilerini ve özçekim (selfie) fotoğrafını talep edilmesi halinde belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin, özçekim (selfie) fotoğrafının talep edilmesine rağmen belgelenmemesi ve Şirket’e gönderilmemesi halinde, Şirket kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. 
 • 4.7. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri ile özçekim(selfie) fotoğrafı sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerin işlenmesine dair politika hükümleri geçerlidir. 
 • 4.8. Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinde ve adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ivedilikle Şirket’e bildirilecektir. Bu değişikliklerin Şirket’e bildirilmemesi nedeniyle Şirket’e yüklenebilecek bir sorumluluk ve talep hakkı bulunmamaktadır. Bu değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle Şirket, işlemleri askıya alma, hesabı geçici veya kalıcı olarak kapatma ve tüm tedbirleri uygulama keyfiyetine haizdir. Bu nedenle Şirket’e her hangi bir sorumluluk yöneltilemeyecektir.
 • 4.9. Kullanıcı, Websitesi ve Mobil Uygulama hesap panelini bizzat kullanacağını ve işlem yapacağını, hiçbir üçüncü şahsa erişim ve kullanım hakkı veremeyeceğini beyan ve kabul eder. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Şirket, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir.
 • 4.10. Kullanıcı, Websitesi ve Mobil Uygulama’da yer alan, ismi, resmi ve sair tüm bilgileri kullanmakta tam hak sahibi olduğunu ve bu gibi kullanımların üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini beyan ve kabul eder.
 • 4.11. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcının Türk Yasalarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından hesap ve kripto para varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan Şirket sorumlu tutulamaz.
 • 4.12. Kullanıcı, kendi üyelik bilgilerinin, e-mail adresinin, şifresinin, hesabının ve sair bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasından veya bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğacak zararlar için Kullanıcı, Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • 4.13. Şirket, Kullanıcı’nın Websitesi ve Mobil Uygulama’dan işbu Sözleşme ve mevzuat çerçevesinde yararlanmasını sağlamak ve bunlara aykırı kullanımı engellemek için, Kullanıcı’nın hesabının kapatılması da dâhil her türlü önlemi alma hakkını haizdir.
 • 4.14. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye ve mevzuata aykırı hareket etmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm iddia ve taleplerden münferiden sorumlu olup, söz konusu iddia ve talepler sebebiyle Şirket’in uğrayabileceği zararları derhal tazmin etmekle mükelleftir.
 • 4.15. Kullanıcı, Site’den para çekmek için kendi isim ve kimlik numarasına kayıtlı bir banka hesabı bildirmek zorundadır. Kullanıcının banka hesaplarının şahsına ait olduğuna dair bu bilgileri hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • 4.16. Kullanıcı, Site hesabını kullanırken kripto paralarını ve Şirket tarafından kendisine gönderilen TRYB’lerini muhafaza etmek için -Site üzerinden doğrulamasını yaptığı- kendisine ait kripto para cüzdanı adresini kullanacağını, kripto para cüzdanının korunmasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site, kripto para cüzdanı değildir, bünyesinde kripto para bulundurmaz, muhafaza etmez; Kullanıcılarının kripto para cüzdanlarında tutmuş oldukları kripto paraları blok zincirinden okuyarak kullanıcılara gösterir. Kullanıcının kendi sorumluluğundaki kripto para cüzdanının kaybolması, çalınması veya herhangi bir şekilde üçüncü bir kişi tarafından ele geçirilmesi halinde Kullanıcı, Şirket’i sorumlu tutamaz, doğacak tüm zararlarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yine Kullanıcı, Şirket tarafından yapılacak mükerrer veya hatalı transferleri geri göndermekle yükümlü olduğunu kabul eder. 
 • 4.17. Site’nin kullanılmasında kullanıcının adına kayıtlı olmayan bir banka hesabından ve/veya ATM’ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile yapılan işlemler kabul edilmemektedir. Bu maddeye aykırı işlem yapıldığının saptanması halinde Şirket söz konusu işlemi bildirimsiz olarak iptal etme hakkına sahiptir. İptal edilen işleme ilişkin prosedür işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan Site’nin ‘Komisyonlar’ bölümünde yer almaktadır. Bu maddeye aykırı işlemlerin iptali nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. 
 • 4.18. Kullanıcı, siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Şirket, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Şirket’in bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, doğacak tüm zararlarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir. 
 • 4.19. Kullanıcının Site’yi kullanırken yapacağı kripto para transferlerinde Site tarafından benzersiz olarak üretilen bir açıklama kodunun transfer açıklaması olarak yazılması gerekeceğinden www.myethereumwallet.com adresinden temin edilmesi mümkün olan kripto para cüzdanın kullanılması önerilmektedir. Önerilen bu kripto para cüzdanı dışında bir kripto para cüzdanının kullanılması nedeniyle transfer işlemlerinde açıklama kodu yazılamaması veya yanlış bir açıklama kodu yazılması halinde doğacak zarar ve kayıplardan kullanıcı sorumludur ve bu sebeple doğacak zararlardan dolayı her ne isim altında olursa olsun Şirket’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • 4.20. Kullanıcı, Site hesabını kullanırken sadece Şirket’e ait olan ve aşağıda listelenen kripto para adreslerine kripto para gönderimi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Belirtilen bu kripto para adresleri Site’nin kullanılması esnasında ilgili işlem gerçekleştirileceği esnada Site tarafından hatırlatma ve uyarı amaçlı otomatik olarak Kullanıcının ekranına getirilmektedir, ancak Kullanıcı işlemi gerçekleştirmeden evvel işbu maddede belirtilen adresler ile Site tarafından hatırlatma ve uyarı amaçlı olarak ekranına getirilen kripto para adresini karşılaştırarak işlem yapmak zorundadır. Site tarafından Kullanıcının ekranına hatırlatma ve uyarı amaçlı getirilen ve bu maddede listelenen Şirkete ait kripto para adreslerinden farklı bir kripto para adresine kullanıcının kripto para göndermesi halinde kullanıcının yaşayacağı kayıplardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, Şirket’e ait olmayan bir kripto para adresine kripto para göndermesi halinde doğacak tüm zarar ve kayıplarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Şirket’e ait kripto para adresleri:

-Para yatırma için TRY gönderilmesi gereken adres:

 . . . . . . . 

-Para çekerken TRYB gönderilmesi gereken adres:

 . . . . . . . 

 • 4.21. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ederek Site’yi kullanmaya başlamakla kripto paraların piyasa değerinin aşırı değişkenlik gösterebildiği, resmi ve gayri resmi kurumlar tarafından güvence altına alınmadığı ve ilerleyen dönemde mevzuat değişiklikleri nedeniyle kullanımının farklı düzenlemelere tabi olabileceği konularında Şirket tarafından bilgilendirildiğini ve uyarıldığını; bu bilgilendirme ve uyarıyı anlayarak ve her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan ve kabul ederek Site’de işlem yaptığını, mevzuatta değişiklik olması halinde yeni yasal düzenlemelere uygun şekilde hareket edeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Kullanıcı kripto paralar ile ilgili olarak resmi mercilerce yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. 
 • 4.22. Kullanıcı istediği zaman hesabını kapatarak Websitesi ve Mobil Uygulama’dan faydalanmayı durdurabilir.
 • 4.23. İşbu Şartlar çerçevesinde Websitesi ve Mobil Uygulama’dan Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir. 
 • 4.24. Kullanıcının, siteyi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcının siteyi kullanması ve yaptığı transferler nedeniyle kullanıcıya fatura gönderilmeyecektir.
 • 4.25. Kullanıcının Site’yi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Şirket’in işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde Şirket, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda Şirket’i ve anılan kişileri gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


 1. ŞİRKET HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • 5.1. Şirket, Site’ye üye olan Kullanıcının güvenliğini, Site üzerindeki işlemleri esnasında, azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Şirket, Kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken kimlik, adres ve banka bilgileri ve bunlara ilişkin belgeleri talep edebileceği gibi, SMS doğrulaması da yapabilecektir. Şirket tarafından talep edilen bu bilgi ve belgelerin Kullanıcı tarafından Şirket ile paylaşılmaması, geç paylaşılması veya yanlış paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Şirket, basiretli bir tacir gibi davranarak Kullanıcıya ait kimlik ve banka bilgilerini olası bir siber saldırıya karşı korumak için gerekli tüm özeni gösterecektir. Şirket tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Şirket servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (4.12) hükümleri geçerli olacaktır. 
 • 5.2. Şirket tarafından talep edilen kimlik, adres ve banka bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Şirket, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik, adres ve banka bilgilerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak Şirket, kullanıcının kimlik, adres ve banka bilgileri dışında kalan ve Site’yi kullanması neticesinde toplanan market ile ilgili istatiksel anonim bilgileri kullanıcının kimlik, adres ve banka bilgilerini gizli tutarak kullanabilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir. 
 • 5.3. Şirket, kullanıcılar tarafından Şirket’e yapılan para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde Şirket, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ‘Komisyonlar’ sayfasında yer alan iade süreci içerisinde iade edecektir. Şirket reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için kimlik, adres ve banka bilgilerinin ibrazını talep etme hakkına sahiptir. Şirket tarafından reddedilen transferin iadesi için Şirket tarafından talep edilen kimlik, adres ve banka bilgilerinin Kullanıcı tarafından Şirket’e ulaştırılmasında geçirilen sürede Kullanıcının uğrayacağı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu tutulamaz. 
 • 5.4. Şirket, şüpheli görülmesi halinde kullanıcıların üyelikleri ve Site’yi kullanarak gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamını iptal etme, durdurma veya askıya alma ve şüpheli görülen işlemleri resmi mercilere bildirme haklarına sahiptir. 
 • 5.5. Şirket, Kullanıcı tarafından Site’de yapılacak para yatırma ve/veya para çekme işlemlerini teknik olarak mümkün olan en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Şirket sorumlu olmayacaktır. 
 • 5.6. Site kullanılarak gerçekleştirilecek para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin belirlenen sürelerde yapılmaması, güvenlik önlemlerine uyulmaması, kimlik doğrulamasının yapılmaması ve Kullanıcıdan kaynaklanan sair sebeplerle para yatırma-çekme işlemlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle Kullanıcının uğrayacağı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu tutulamaz. 
 • 5.7. Şirket, teknik hatalardan dolayı sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına Kullanıcıların gerçekleştirdikleri işlemleri iptal edebilir ve/veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında Kullanıcı hesaplarını askıya alabilir. Bu tarz işlemlerden dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz ve Şirket’ten hak talep edilemez. 
 • 5.8. Şirket, internet sitesinde oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli yada uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan Şirket sorumlu tutulamaz.
 • 5.9. Şirket, Site üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin kurallarda her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan Şirket mesul olmayacaktır. Ancak Şirket yaptığı değişiklikleri www.bilira.co internet sitesinde bulunan ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Kullanıcı Sözleşmesi sayfasında ilan ederek ve/veya Kullanıcıya bilgilendirme e-postası ya da SMS’i göndererek Kullanıcıyı sözleşme değişiklikleri ile ilgili bilgilendirmeyi taahhüt eder. Şirket’in bildirim yükümlülüğü değişikliğin bu maddede sayılan bildirim yollarından birinin kullanılması ile son bulur. Değişikliğe ilişkin bildirimin Kullanıcı tarafından takip edilmemesi nedeniyle kullanıcının uğrayacağı zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz, bu şekilde uğrayacağı zararlardan dolayı Kullanıcı Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • 5.10. İşbu sözleşmenin ‘Tanımlar’ başlığı altında belirtildiği üzere Ethereum Platform’a Türk Lirasını entegre hizmeti verecek Şirket’in kripto para değerlerinin değişmesinden dolayı hiçbir mesuliyeti yoktur. Şirket sadece oluşturmuş olduğu Websitesi ve Mobil Uygulama üzerinden her zaman 1 Türk Lirası karşılığında kendi oluşturduğu Türk Lirası ile desteklenen stabil kripto para birmi olan 1 BiLira satın alabilmeniz ve yine 1 BiLira’yı 1 Türk Lirası olarak nakit paraya çevirebilmenizi taahhüt etmektedir. Kripto para değerlerindeki değişimler nedeniyle Kullanıcının doğacak tüm zarar ve kayıplarının sorumluluğu Kullanıcıya aittir. 
 • 5.11. Şirket, kripto para alış satış platformlarından ve kripto para ile işlem yapan bütün diğer işletmelerden, banka ve finans kurumlarından bağımsız bir girişim olup hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi ve halefi değildir. Hiçbir gerçek veya tüzel kişilikle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle Kullanıcıların, Şirket ve Şirket’in sahip olduğu Site ve değerlere atıfta bulunsa dahi başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz. 
 • 5.12. Kullanıcı Bilira satın almak için fonları bankaya havale eder. Banka işlemi teyit ederek Şirkete bildirir. Şirket dijital varlığı oluşturur yaratır ve Ethereum Cüzdanına transfer eder.
 • 5.13. Kullanıcı BiLira’yı Türk Lirasına çevirmek için, çeviri işlemi için Dijital Varlığı BiLira’nın Cüzdanına yollar. Şirket Dijital Varlığı yok edilip toplam arz azaltılır. Şirket, Banka’ya bildirim yollar ve kullanıcıya fonlar havale edilir.
 • 5.14. Şirket, Kullanıcı ile elektronik veya geleneksel yöntemlerle ticari de dâhil olmak üzere kendisi için ve/veya kullanıcıdan onayını dijital olarak önceden aldığı 3. Parti şirketler adına iletişimde bulunabilir.
 • 5.15. Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama’nın sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun olarak gerekli olan tüm kalite tedbirlerini almıştır. Buna rağmen Websitesi ve Mobil Uygulama’nın herhangi bir Kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından kasten istismar edilmesinden veya uğradığı siber saldırıdan kaynaklanan hiçbir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz. 
 • 5.16. Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama’nın kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışması için azami gayret göstermektedir. Ancak Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama’nın verdiği hizmetlerin sübjektif Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz.
 • 5.17. Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama üzerinde, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar verebilir veya üçüncü şahıs ürünlerine veya hizmetlerine atıfta bulunabilir. Bu şekilde link verilen veya atıfta bulunulan hizmetler veya ürünler, Şirket incelemesine tabi olmayıp, Şirket bu hizmetler veya ürünler bakımından hiçbir sorumluluğu haiz değildir. Üçüncü şahıs hizmetlerinden veya ürünlerinden yararlanmak, tamamen Kullanıcı’nın kendi tercihi olup, bu konudaki hiçbir iddia veya talep Şirket’e yöneltilemez.
 • 5.18. Bilira 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı sıfatını haiz olup; Kullanıcı’nın Platform’a erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Platform’a erişilen tarih ve saat gibi birtakım bilgileri toplamakla yükümlüdür.
 • 5.19. Şirket, destek hizmetlerini yalnızca www.bilira.co internet adresi üzerinden  ve destek@bilira.co elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu adres dışında Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya araçları ve forumlar üzerinden destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden verilecek destek hizmetlerinde de Kullanıcılara şifre sorulmaz, kullanıcılara kripto para göndermeleri için kripto para adresi bildirilmez. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Şirket’ten destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan Şirket sorumlu değildir. Şirket adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler nedeniyle siteye üye olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu hususlarda Şirket’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. 


 1. FİKRİ MÜLKİYET 

Websitesi ve Mobil Uygulama’nın tasarımı ve Websitesi ve Mobil Uygulama’da yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Şirket’in telif hakkı koruması altında olup, Şirket’in yazılı icazeti olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz. Haksız kullanan Kullanıcı hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 1. ÜÇÜNCÜ TARAF BAĞLANTILARI
 • 7.1. Sitelerde, üçüncü taraflara ait veya onlar tarafından işletilen başka sitelere ("Harici Siteler") yönlendiren bağlantılar yer alabilir. 
 • 7.2. Söz konusu üçüncü taraf, Bilira ile iş ilişkisi içerisinde olsa bile Bilira bu Harici Sitelerin kontrolüne sahip değildir. Bu tür sitelerin hepsi Biliraden tamamen bağımsız, kendilerine ait gizlilik politikalarına, veri toplama uygulamalarına ve kullanım koşullarına sahiptir. 
 • 7.3. Bilira bu tür bağımsız politika veya uygulamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ve/veya kullanım koşullarından sorumlu değildir. Bağlantıları verilen bu siteler sadece sizin rahatınız için olup bunlara erişmekle ilgili her türlü risk size aittir.
 • 7.4. Bağlantılar, bu tür Harici Sitelerde gösterilen ya da bunlar aracılığıyla erişilen herhangi bir ticari marka, ticari isim, hizmet markası, tasarım, logo, sembol ya da başka telifli materyale Bilira'in sponsor olduğu, onayladığı, bunların Bilira ile ilgili veya ilişkili oldukları ya da Bilira'in bunları yasal olarak kullanmaya yetkili olduğu anlamına gelmez.
 • 7.5. Bilira ürünleriyle ilgili olarak Bilira tarafından Siteden bağlantı verilmiş olanlar dahil olmak üzere herhangi bir sosyal medya platformunda bilgi paylaşmak isterseniz, bu bilgiyi Siteden ayrılmadan o sosyal paylaşım platformundaki profiliniz üzerinden paylaşabilirsiniz. Bazı sosyal paylaşım platformları, kullanıcıların ara katmanlar veya başka teknolojiler kullanarak o sosyal paylaşım platformuna veri gönderip alabilmesine imkan tanır. Veriler Bilira tarafından toplanıyormuş gibi görünse de aslında doğrudan o sosyal paylaşım platformu veya üçüncü bir servis sağlayıcı tarafından toplanmaktadır. Herhangi bir bilgi paylaşmak için bir sosyal paylaşım platformunu kullanmanız, ilgili sosyal paylaşım platformunun kullanım koşulları ile sınırlamalarına tabidir ve bunlara uymanız gerekir.


 1. ÜCRETLENDİRME
 • 8.1. Şirket, kullanıcıların Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerinde hizmet'lerle ilgili ücretleri Site'nin ‘Komisyonlar’ bölümünde ilan edecektir. Şirket, kullanıcılarından işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Site’nin hizmet'leri ile ilgili ücretleri ilan ettiği oranlar üzerinden alma hakkına sahiptir. 
 • 8.2. Şirket, kullanıcılarından alacağı komisyon oranı ve hizmet bedeli üzerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişikliler Şirket tarafından Site’nin ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan edilecektir. Şirket’in komisyon oranı ve hizmet bedeli yaptığı değişiklikleri ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan etmenin dışında başka bir iletişim kanalıyla Kullanıcıya bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
 • 8.3. Site’de ilan edilen komisyon oranı ve hizmet bedeli değişiklikleri ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanır. Site’de ilan edilen komisyon oranı ve hizmet bedeli değişikliklerinden sonra Kullanıcının Site’de yapacağı ilk işlem değişikliklerin Kullanıcı tarafından da onaylandığı anlamına gelir. 
 • 8.4. Şirket tarafından kullanıcıya gönderilen TRYB’ler blok zincirine işlendiği için blok zincirinin yapısı gereği işlem geri alınamaz ve iptal edilemez. Aynı şekilde kullanıcı tarafından Şirket’e ait kripto para cüzdanına gönderilen TRYB’ler de geri alınamaz ve iptal edilemez. Dolayısıyla bu işlemlerden doğan hizmet bedeli de iade edilemez. Kullanıcı, hatalı olarak yaptığını düşündüğü işlemlerinden dolayı Şirket’i sorumlu tutamaz ve Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra eder. 
 • 8.5. Site üzerinden yapılan kripto para transferleri iade edilemez. Kripto para transferleri iade edilemediğinden dolayı Şirket tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Şirket’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ beyan ve taahhüt eder. 
 • 8.6. Kullanıcı ‘ÜCRETLENDİRME’ başlığı altındaki işbu sözleşme hükümlerini Site’ye üye olmakla peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 


 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

İşbu Sözleşme çerçevesinde, Şirket, Websitesi ve Mobil Uygulama’da Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırabilir. Kullanıcı, bu şekilde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 1. HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER
 • 10.1. Kullanıcı, stabil ve diğer tüm kripto paralar ile ilgili BDDK tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 • 10.2. Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda kullanıcı işbu sözleşmenin (4.14). maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta Şirket’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket tarafından kullanıcının hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. Hususları nedeniyle Şirket, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına haizdir.
 • 10.3. Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Şirket, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizlilik politikası ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Şirket’e her hangi bir sorumluluk atfedilemez.
 • 10.4. Kullanıcı tarafından işbu sözleşmedeki herhangi bir maddenin ya da maddelerin ihlal edildiğinin Şirket tarafından tespit edilmesine karşın, Şirket tarafından sözleşmenin feshedilmemesi, kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulmaması, bu haklardan Şirket tarafından feragat edildiği anlamında yorumlanamaz. Tespit edilen bu ihlallere karşı Şirket’in tüm hakları saklıdır.


 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKI
 • 11.1. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olup, site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Site ile bağlantılı olarak çıkabilecek ihtilafların çözümünde işbu Kullanım Sözleşme’si ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.


 1. GİZLİLİK POLİTİKASI
 • 12.1. İşbu sözleşmenin kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Kanundan doğan hak ve yükümlülükleri, Şirket ile Kullanıcı karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacaklarını ve Kanun kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 
 • 12.2. İşbu sözleşmenin (3.2.1.2). maddesinde de yer verildiği üzere Şirket, kullanıcının şahsi bilgilerini kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Kullanıcıya ait bu bilgiler çevrimiçi ortamda alınıp çevrimdışı ortamda muhafaza edilmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgiler ilgili merciler ile paylaşılacaktır. 
 • 12.3. Kullanıcıya ait IP adresleri, erişim sağladıkları cihaz ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgileri Şirket tarafından tespit edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmek ile bu hususlarda Şirket’e açık rıza verdiğini de kabul eder. Şirket, topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir. 
 • 12.4. Şirket, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. Şirket, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim/pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. 
 • 12.5. Şirket, Site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine yönlendirebilir. Şirket, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır. 
 • 12.6. Şirket, kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde ve Şirket’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bu durum gizliliğin ihlali anlamına gelmemekle birlikte bundan dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. 
 • 12.7. Şirket, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:
 • 12.7.1. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
 • 12.7.2. Şirket kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
 • 12.7.3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
 • 12.7.4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.
 • 12.7.5. BiLira, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.


 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI
 • 13.1. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik maddeler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n İşlenmesi̇ Ve Ti̇cari̇ Elektroni̇k İleti̇ Gönderi̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Aydinlatma Metni̇

 • 13.2. İşbu sözleşmeyi kabul ederek siteyi kullanmaya başlayan kişi ayrıca kişisel verilerin işlenmesine yönelik sözleşme hükümlerini de kabul etmiş sayılır. Bu sebeple Şirket’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.


 1. MÜCBİR SEBEP

Kullanıcı veya Şirket’in her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt, internet kesintisi vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar, yasal düzenlemeler gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde Kullanıcı veya Şirket sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve Şirket’in sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Bu takdirde sözleşmenin uygulanmaması veya gecikmesi nedeniyle Kullanıcı veya Şirket’in uğradıkları zararı da birbirlerinden talep etme hakkı olmayacaktır.

 1. SORUMSUZLUK BEYANI
 • 15.1. Site üzerinde sunulan her tür içerik, 3. partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Şirket tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda Şirket hiçbir sorumluluk üstlenmez. 
 • 15.2. Şirket, kendisi tarafından sunulan içeriklerin kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler kullanıcıya “olduğu gibi” sunulmaktadır. Şirket, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da zararlardan sorumlu tutulamaz. Şirket tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye / kuruma/şirkete / markaya yapılan atıf, bu kişilerin / kurumların / şirketlerin / markaların piyasa değerlerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir. 


 1. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
 • 16.1. Kullanıcı’ya Şirket tarafından gönderilecek veya Kullanıcı’dan alınacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ile diğer tür yazışmalar ve bildirimler e-mail üzerinden yapılacaktır. 
 • 16.2. Bu Sözleşme hükümleri ayrılabilir ve bir hükmün geçersizliği hiçbir şekilde diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi yeni bir kanun veya düzenleme sebebiyle uygulanamaz veya geçersiz hale gelirse Sözleşme’nin kalanı bundan etkilenmez.
 • 16.3. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’ya kendisinin seçmiş olduğu iletişim kanalı üzerinden bildirimde bulunmak suretiyle, Şirket tarafından her zaman değiştirilebilir. 


 1. Yürürlük ve Kabul
 • 17.1. Kullanıcı, Site’ye üye olduğunda on dört maddeden ibaret işbu sözleşmenin tüm maddelerini ve alt maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi onayladığı tarihte yürürlüğe girer ve Sözleşme’nin Şirket tarafından feshi ya da Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirmesi halinde yürürlükten kalkar. 
 • 17.2. Sözleşme’yi kabul etmeyen kullanıcının Site’ye üye olmaması ve Site’nin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ve/veya doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. 
 • 17.3. Bilira muhtelif zamanlarda bu Koşulları değiştirebilir. Bunu yaptığımız takdirde, yukarıdaki "Son Güncelleme" bağlantısı değiştirilecektir. Bu Koşulları düzenli olarak gözden geçirmek sizin sorumluluğunuzdur. Koşulların değiştirilmesinden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri de kabul ettiğiniz anlamına gelir.