Risk Statement

KRİPTO VARLIK İŞLEMLERİNDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Bu Bilgilendirme, Kripto Varlık işlemlerindeki riskler hakkında kullanıcılarımıza (“siz”) bilgi vermek amacıyla BiLira Teknoloji A.Ş. (“BiLira” veya “biz”) tarafından hazırlanmıştır. Kripto Varlıkların piyasadaki değeri tahmin edilemez olup; kısa sürede öngörülemez şekilde aşırı değişkenlik gösterebileceği gibi, düzensiz olarak alçalma veya yükselme hareketleri de gösterebilir. Bu sebeple, yapacağınız Kripto Varlık işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi, önemli derecede finansal zarara da uğrayabilirsiniz. Bu tür ciddi kayıpların önüne geçmek adına Kripto Varlıklarla yapacağınız işlemlerdeki ve piyasadaki riskleri anlamanızı ve buna göre yatırımlarınızı ve işlemlerinizi gerçekleştirmenizi öneririz.

İşbu Bilgilendirme, Kripto Varlıklara ilişkin genel birtakım riskler hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Buna karşılık, burada belirtilenler dışındaki bir riskin de her zaman meydana gelebileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Potansiyel riskleri minimize edebilmek adına işlem yapacağınız Kripto Varlığa dair yeterli bilgiye sahibi olmanızı, BiLira’nın sunduğu kripto varlık (“TRYB”) dahil, ilgili Kripto Varlığa ilişkin ayrıntılı bilgiler edinebileceğiniz “whitepaper”ları incelemenizi ve bunun sonucunda uygun görmeniz halinde işlem yapmanızı tavsiye ederiz.

Buna göre, belirtmek isteriz ki;

 • Kripto Varlıklar bir değerin dijital veya sanal bir temsilidir. Dijital veya sanal ortamda ihraç edilir, işlem görür, alınıp satılır, saklanır ve transfer edilirler.
 • Kripto Varlıklar; itibari (ulusal) para birimi, emtia, elektronik para, menkul kıymetler, yatırım sözleşmeleri ve diğer finansal araçlardan farklı riskler barındırırlar. Örneğin, itibari para birimleri gibi devletler veya resmi kurumlar tarafından ihraç edilmemekte ve burada sayılan araçlardan farklı olarak Türk yasaları kapsamında Kripto Varlıklara ilişkin yasal bir tanım veya düzenleme henüz bulunmamaktadır.
 • TRYB dahil olmak üzere Kripto Varlıklar merkezi olmayan, dağıtık bir yapıya sahiptir. Kriptografik yöntemlerle uçtan uca şifrelenme suretiyle güvenliği sağlanan anonim bir düzen içerisinde merkezi olmayan dağıtık ağlar üzerinde birebir kişiler arasında gerçekleşen işlemler üzerine kuruludur.
 • BiLira, Kripto Varlıkların yasalara uygunluğuna ilişkin herhangi bir görüş belirtmez, yasalara uygunluğun değerlendirilmesi tamamen sizin yükümlülüğünüzdedir. TRYB kullanımınız veya alım satımınız ile ilişkili olarak maruz kalabileceğiniz herhangi yaptırımdan veya zarardan BiLira sorumlu değildir.
 • Kripto Varlıklar, yüksek riskli spekülatif ürünlerdir. Siber saldırı, dolandırıcılık, hırsızlık, çeşitli güvenlik ihlalleri, resmi ve gayri resmi kurumlar tarafından güvence altına alınmaması ve ilerleyen dönemde mevzuat değişiklikleri nedeniyle kullanımının farklı düzenlemelere tabi olabilecek olması, işlem gördüğü ağın son bulması, geliştiricilerinin projeden çekilmesi, onaylayıcıların (node vb.) ağdan çekilmesi, manipülasyona açık olma, mevcut piyasa riskleri, elektronik veya teknolojik arızalar yaşanması gibi riskleri bünyesinde barındırır.
 • BiLira TRYB veya diğer herhangi Kripto Varlıkları ilgilendiren ve kendisine uygulanabilecek herhangi mevcutta var olmayan yeni yasal düzenlemenin kabul edilmesi durumunda, TRYB al ve sat işlemlerini ve Kripto Varlıklara ilişkin sair herhangi faaliyetini durdurabilir, sonlandırabilir veya bu faaliyetlerde esaslı değişiklikler yapabilir. 
 • BiLira, TRYB dışında diğer hiçbir Kripto Varlığın ihraççısı, işleticisi, yöneticisi veya herhangi bir şekilde hak sahibi değildir ve platformunda sadece TRYB ve TL arasındaki alım-satım işlemlerine aracılık etmektedir. TRYB’nin alım-satımı kripto para borsalarında da mümkün olup, bu kripto para borsalarında yapılan alım-satımların güvenliğinden, fiyat oluşumundan, tedavül hacminden ve sair niteliklerinden BiLira sorumlu değildir.
 • BiLira, TRYB dahil Kripto Varlıklara ilişkin cüzdan hizmeti vermemektedir. TRYB satın almak için bir dijital cüzdan adresi gerekir. Bu merkezi idareye sahip borsalardaki hesabınıza ait TRYB adresi olabileceği gibi, özel anahtarı sizde bulunan Ethereum tabanlı yada Avalanche tabanlı cüzdanınız da olabilir.
 • Kripto Varlık transfer işlemleriniz, gerçekleştirildikten sonra iade edilemez ve geri döndürülemez. Bu nedenle, transfer gerçekleştireceğiniz esnada doğru açıklama kodunun yazılması ve temin edilmesi mümkün kripto para cüzdan adresinin mevcudiyeti ve doğruluğunu kontrol etmek sizin yükümlülüğünüzdedir.
 • BiLira’nın, yasalara veya BiLira Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı davrandığınız yönünde makul bir şüphe duyması durumunda veya haklı ve makul nedenlerin varlığı halinde, belirli bir süreyle veya süresiz şekilde kısmen veya tamamen hesabınızın dondurulması, kapatılması, TRYB varlıklarınıza bloke konması veya BiLira hizmetlerine erişiminizin belirli bir süreyle veya süresiz şekilde kısmen veya tamamen kısıtlanması, askıya alınması veya durdurulması dahil her türlü önlemi alabilecektir.
 • BiLira’nın size sağladığı hizmetin internet tabanlı olmasından doğan risklerin farkında olmanız önemlidir. Bu kapsamda internet, altyapı ve iletişim arızaları, elektrik kesintileri ve siber saldırılardan dolayı kaynaklanan hatalardan, gecikmelerinden ve diğer sorunlardan BiLira sorumluluk kabul etmemektedir.

İşbu Bilgilendirme, BiLira ile imzaladığınız/onayladığınız Kullanım Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.